Kuidas deklareerida investeerimis- ja krüptotulu?

17.02.2022 | 16:15

Maksu- ja Tolliameti (MTA) spetsialistid on kokku koondanud vastused klientide enamlevinud küsimustele aktsiate ja krüptovarade deklareerimise kohta nii investeerimiskontol kui ka tavarežiimis.
    • Jaga

Teil on vajalik krüptotehingud eraldi välja tuua, sest tuludeklaratsioonis tuleb deklareerida üksnes kasumiga tehtud tehingud, sest krüptoraha puhul kahjumiga tehtud tehinguid arvesse võtta ei saa. 

Kusjuures teil tuleb tuludeklaratsioonis märkida kõik kasumiga tehtud tehingud, olenemata sellest, et te ei ole veel krüptoraha konverteerinud eurodesse ja kandnud oma pangakontole, vaid hoiate endiselt krüptoraha keskkonnas või platvormil nagu nt Coinbase

Näiteks, kui te ostsite 2020. aastal krüptoraha ja müüsite 2021. aastal selle kasumiga maha (st krüptoraha soetamismaksumus oli madalam kui müügihind), siis tuleb teil see tehing märkida tuludeklaratsioonis tabelis 6.3 ja 8.3 (välisriigis saadud tulu korral) „Muu vara võõrandamine“ ära deklareerida. Kui platvorm, mille kaudu te krüptotehinguid tegite on registreeritud Eestis, siis tuleb tehingud märkida tabelis 6.3. Kuid kui platvorm on registreeritud välismaal, siis tuleb tehingud märkida tabelis 8.3. Maksukohustust see iseenesest ei muuda.

Teil tuleb deklareerimisel valida vara liik „krüptovaluuta“, sisestada soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud kulud ning müügihind (turuhind). Soetamismaksumus on ostetud krüptoraha väärtus eurodes ostu hetkel ning müügihind (turuhind) samuti krüptoraha väärtus eurodes müügi või vahetamise hetkel.

Teil on andmete deklareerimisel abiks krüptotehingu tegemisel kasutatud keskkond või platvorm, mis salvestab tehingute raportid ja märgib ära krütpovara soetamismaksumuse ja müügihinna väärtuse ka eurodes

Kui te olete teinud suures mahus tehinguid, siis on teil võimalik tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 ja 8.3 deklareerida ainult kasumiga tehtud tehingud koondsummana, st ainult kasumiga tehtud tehingute soetamismaksumused, võõrandamisega seotud kulud ja müügihinnad koondsummana, kuid teil peab olema ka loetavas vormis tehingutepõhine arvestus, mis vajadusel Maksu- ja Tolliametile esitada ja mille põhjal selguvad, teie deklareeritud koondsummad. 

Investeerimiskonto on pangas avatud rahakonto, mille väljavõttes on näha kõik tehingud. Te näete investeerimiskonto väljavõttes kontole tehtud sissemakseid ja kontolt tehtud väljamakseid, samuti kontolt ostetud finantsvara eest tasutud summasid ja finantsvara müügist kontole laekunud summasid. 

Kui te olete investeerimiskonto kaudu ostnud krüptoraha, siis on see kindlasti kontol näha, kuid te peate arvestama, et krüptoraha ei ole finantsvara tulumaksuseaduse mõistes ja seetõttu ei ole lubatud krüptoraha investeerimiskonto kaudu osta ja seeläbi tulumaksukohustust edasi lükata. 

Kui te olete investeerimiskontol olnud raha eest krüptoraha ostnud, siis tuleb teil see ostusumma ja tehinguga seotud kulud näidata tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 investeerimiskontolt tehtud väljamaksena. Samas kui te olete juba jõudnud ka krüptoraha müüa ja müügihind on teile laekunud eurodes sellele samale investeerimiskontole, siis tuleb teil laekunud summa näidata tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 investeerimiskontole tehtud sissemaksena.
 

Teil tuleb kasumiga tehtud krüptotehingud näidata tuludeklaratsiooni tabelis 6.3 ja 8.3 (välisriigis saadud tulu korral) „Muu vara võõrandamine“.  Iga tehingu jaoks tuleb tabelis 6.3 ja 8.3 lisada uus rida. Kui platvorm, mille kaudu te krüptotehinguid tegite on registreeritud Eestis, siis tuleb tehingud märkida tabelis 6.3. Kuid kui platvorm on registreeritud välismaal, siis tuleb tehingud märkida tabelis 8.3. Maksukohustust see iseenesest ei muuda.

Teil tuleb deklareerimisel valida vara liik „krüptovaluuta“, sisestada soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud kulud ning müügihind (turuhind). Soetamismaksumus on ostetud krüptoraha väärtus eurodes ostu hetkel ning müügihind (turuhind) samuti krüptoraha väärtus eurodes müügi või vahetamise hetkel.

Teil on andmete deklareerimisel abiks krüptotehingu tegemisel kasutatud keskkond või platvorm, mis salvestab tehingute raportid ja märgib ära krütpovara soetamismaksumuse ja müügihinna väärtuse ka eurodes

Krüptoraha maksustamisel ei ole Eestis erireegleid. See tähendab, et krüptoraha ostu-müügitehinguid käsitatakse kasuna vara võõrandamisest tulumaksuseaduse § 15 lõike 1 mõistes. Seega tulumaksuga maksustatakse kasu krüptoraha müügist või vahetamisest. Kusjuures tulumaksuga maksustatakse nii kasu müügi või vahetamise korral eurodesse või ka muusse krüptorahasse (nt Bitcoin, Ethereum, Litecoin vm) Kahju arvesse võtta ei saa. 

Täpsem info Maksu- ja Tolliameti kodulehel erakliendi rubriigis „Krüptoraha“.

Näiteks kui te saate krüptorahas töötasu, siis on tööandjal kohustus igakuiselt deklareerida ja tasuda teie töötasult kõik tööjõumaksud. Tööandja arvestab väljamakse kuupäeva seisuga krüptoraha turuhinna eurodesse ja deklareerib töötasu vastavalt eurodes. Tööandja deklareeritud andmed on eeltäidetud teie tuludeklaratsioonis tabeli 5.1 I osas. 
Samas kui tööandja ei ole oma kohustust täitnud, kuid te olete krüptorahas töötasu saanud, siis tuleb see teil endal deklareerida tuludeklaratsioonis tabeli 5.1 II osas ja näidata saadud töötasu eurodes. 
 

Jah, juba esitatud deklaratsiooni saab muuta. Selleks sisenege e-MTAsse ning valige „Muudan deklaratsiooni“ ja seejärel „Parandan esitatud deklaratsiooni.“

See on väga erandlik olukord, kus tuleb üle vaadata kõik investeerimiskontol tehtud tehingud, mitte ainult see sissemakse, mis on ekslikult jäänud deklareerimata. Kui on tõesti nii, et te ei ole investeerimiskontolt raha välja võtnud ja olete investeerimiskonto kaudu ostnud üksnes lubatud finantsvara, siis on võimalik ekslikult deklareerimata jäänud sissemakse näidata ka hilisemas deklaratsioonis. Kuid rõhutame, et selleks peavad teil kõikide eelnevate aastate ja kõikide tehingutega seotud andmed olema üle kontrollitud. 

Investeerimiskonto aruande saab edastada Maksu- ja Tolliametile internetipangas. Saadetud andmed jõuavad kohale hiljemalt järgmisel päeval. Seejärel tuleb need kanda e-maksuametis enda tuludeklaratsioonile: avage tuludeklaratsioonil osa 6.5, valige II osa all olevale nupule "MTA andmed" ja peale seda valige "Kanna andmed deklaratsioonile". 

Täpsem info Maksu- ja Tolliameti kodulehel erakliendi rubriigis „Väärtpaberid ja investeerimiskonto“.

NB! Juhime teie tähelepanu ka asjaolule, et kui te olete võõrandanud (sh müünud) väärtpabereid Nasdaq Balti börsil, siis on võõrandatud väärtpaberid (emitendi nimetus, liik ja ISIN-kood, kogus, müügihind ja võõrandamise kuupäev) teie tuludeklaratsiooni tabelis 6.1 eeltäidetud.

Kui te maksustate väärtpaberite müügi nn tavasüsteemis, siis tuleb teil tabelisse 6.1 lisada väärtpaberite soetamismaksumus.

Kui te olete need väärtpaberid ostnud ja müünud investeerimiskonto kaudu ehk maksustamine toimub nn investeerimiskonto süsteemis, siis tuleb teil enne tuludeklaratsiooni kinnitamist eeltäidetud andmed tabelist 6.1 kustutada. 
 

Teil on võimalik eelmise aasta tuludeklaratsiooni parandada ning investeerimiskonto andmed sellel ära deklareerida. Varasema tuludeklaratsiooni parandamiseks palume anda teada meilil eraklient@emta.ee või helistada 880 0811.

Ikka saab arvesse võtta, oluline on, et te olete tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 I osas investeerimiskonto andmed ära näidanud. Kui te ei teinud seda 2020. aasta tuludeklaratsioonis, siis tuleb teil tuludeklaratsiooni parandada ja investeerimiskonto andmed, sh kõik sisse- ja väljamaksed tagasiulatuvalt deklareerida. Muud ostud, mis te poes tegite, tuleb teil näidata investeerimiskonto väljamaksena. 

Juba esitatud deklaratsiooni saab muuta. Varasema tuludeklaratsiooni parandamiseks palume anda teada meilil eraklient@emta.ee või helistada 880 0811.
 

Teil tuleb enne pangast aruande saatmist ära "linnutada" õiged tehingud. Selleks tuleb teil internetipangas üle vaadata oma investeerimiskonto kaudu tehtud tehingud ja ära „linnutada“ investeerimiskontole tehtud sissemaksed ja investeerimiskontolt tehtud väljamaksed. Kui olete investeerimiskontolt ostnud üksnes finantsvara, siis selle ostu ja müüki teil tuludeklaratsioonis deklareerida ei tule. See tähendab, et aruandes ei „linnutata“ tehinguid, mis on seotud finantsvara ostmisega või raha liigutamisega investeerimiskontode vahel. Enamasti teeb pank selle eeltöö ära, kuid te peaksite alati üle kontrollima, kas kõik sisse- ja väljamaksed on õigesti märgitud.

Kui olete investeerimiskontolt teinud ka muid igapäevaseid oste (nt poes), siis need summad tuleb teil tuludeklaratsiooni tabelis 6.5 näidata investeerimiskonto väljamaksena.
 

Teil on võimalik saada abi internetipangast, panga kodulehelt või panga infotelefonilt. 

Trükkida tuludeklaratsiooni tabelisse 6.1 või 8.2 aktsiate soetamismaksumus sisse. Aktsiate soetamismaksumus on oluline üksnes nn tavasüsteemis aktsiate maksustamisel. Nn investeerimiskonto süsteemis deklareeritakse üksnes sissemaksed ja väljamaksed, aktsiate ostu ja müüki ei deklareerita. 

Funderbeami (Funderbeam Markets AS) kaudu saab investeerida nn start-up OÜ-desse. OÜ osade müük tuleb maksustada tavasüsteemis ja deklareerida tuludeklaratsiooni tabelis 6.1 (Eesti OÜ-de osad) ja tabelis 8.2 (välisriigis saadud tulu). Teil tuleb deklareerida kõik tehingud (nii kasu kui ka kahjuga tehingud), sest start-up OÜ osadesse investeerimisel on teil õigus kahjumid arvesse võtta. 

Osade soetamismaksumuse arvestamisel on teil õigus kasutada nii FIFO kui ka kaalutud keskmise meetodit ja te saate ise valida endale sobiva meetodi. Oluline on, et te kasutate valitud meetodit järjepidevalt.

Start-up OÜ osa ei ole finantsvara tulumaksuseaduse mõistes ja seetõttu ei saa Funderbeami kaudu investeerimisel kasutada nn investeerimiskonto süsteemi. 
 

Maksu- ja Tolliamet