31. märts

  • 15.00-16.00
  • Facebook live

Tööandjate infotund: kuidas värvata tööle Ukraina sõjapõgenikke

Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet ning Tööinspektsioon korraldavad ühiselt infotunni tööandjatele, mille eesmärgiks on anda olulist infot selle kohta, kuidas värvata tööle Ukraina sõjapõgenikke.

Infotunnis osalevad

Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti valdkonna koordineerija

Tiina Normak, Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna talitusejuhataja

Jaana Vaus Madureira Silva, tööinspektsiooni nõustamisjurist

Infotunni eel, ajal ning järel on tööandjatel võimalik esitada küsimusi. Video üritusest saab olema järelevaadatav.

Infotunni salvestus

Rohkem infot Ukraina sõjapõgenike tööle värbamise kohta