30. juuni 2022

  • Terve päev

Suurkontserni Eesti liige esitab teate riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja isiku ja tema residentsuse kohta

Suurkontserni (konsolideeritud tulu ületab 750 miljonit eurot) Eesti maksuresidendist liige peab vabas vormis esitama teate (notification) riikidepõhise aruande (CbC report) esitaja (kontserni liikme) isiku (nimetus, registrikood ja aadress) ja tema residentsuse riigi kohta.