Keelatud ja eriloaga kaubad

Teatud kaupade saatmisele või tellimisele Eestisse on kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

Saadetised Eestisse

Teatud kaupade saatmisele või tellimisele Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

Posti- ja kullersaadetises ei või saata

 • suitsuvabasid tubakatooteid
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • tulirelvi ja nende olulisi osi
 • laskemoona ja laskemoona komponente
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid
 • pürotehnikat
 • liha- ja piimatooteid

Samuti on keelatud

 • ravimite postimüük, v.a. registreeritud internetiapteekidest
 • interneti teel, v.a. registreeritud internetiapteekidest, tellitud ravimite kättetoimetamine posti- ja kullersaadetises
 • võltsitud kaubamärgiga tähistatud saadetiste (tarbekaup, nagu riided, jalanõud, kellad jms) tellimine ja saatmine
 • piraatkauba saadetiste (sh piraatkoopiad CD- ja DVD-plaatidel, video- ja helikassettidel jms) tellimine ja saatmine
  NB! Soovitame alles hoida plaatide, kassettide jms ostutšekid!

LisainfoKrimmi ja Sevastopoli päritoluga kaupade impordile ELi riikidesse kehtib keeld. Impordikeeld puudutab nii kauba- ja postisaadetisi kui ka reisijatega kaasasolevat kaupa.

Impordikeeld ei kehti vaid sellistele kaupadele, millel on Ukraina päritolusertifikaat. Lisainfo Välisministeeriumi veebilehelt.

Erinõuded

Ravimite saatmine Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse või Eestist Euroopa Liidu välisesse riiki võib toimuda posti- ja kullersaadetises ainult eraisikult eraisikule.

Posti- ja kullerteenuse kasutamisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis (5) avamata jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis.

Jaemüügipakendi suurused on:

 • tahketel ravimvormidel kuni 200 ühikut
 • pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g
 • homöopaatilistel graanulitel 50 g
 • infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml
 • süstitavatel ravimvormidel 30 ampulli või viaali
 • välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g
 • droogidel 100 g
 • inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 200 annust
 • ravimplaastritel 10 ühikut


Kui saadetavate ravimite kogus ületab eelnimetatud koguseid, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikidele saadetises olevatele ravimitele.

Mitte ravimiks (näiteks toidulisandiks) määratletud toodete saatmisel piirangud puuduvad. Interneti vahendusel tellitud ravimite saatmine posti teel või kullerpostiga on keelatud.

Enne toote tellimist või saatmist on mõistlik pöörduda Ravimiameti poole ja lasta määratleda, kas toote puhul on tegemist ravimiga või mitte. Väga sageli on teistes riikides toidulisanditeks (vitamiinipreparaadid, taimsed preparaadid) tunnistatud tooted Eestis määratletud ravimiteks nende koostises sisalduvate toimeainete tõttu.

Täiendavat infot saate Ravimiameti veebilehelt „Ravimite saatmine", e-posti aadressil info@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.

Liha- ja piimatooted

Euroopa Liitu ei tohi kolmandatest riikidest tuua ega saata inimtoiduks või lemmikloomade toitmiseks mõeldud liha- ega piimatooteid, välja arvatud:

 • tooted Fääri saartelt ning Gröönimaalt kuni 10 kg inimese kohta;
 • väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja inimeste või lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud kogukaaluga kuni 2 kg inimese ja/või lemmiklooma kohta (tingimusel, et need on originaalpakendis margitooted ja neid ei pea enne tarbimist jahutama).

Kalatooted

Euroopa Liitu võib tuua või saata isiklikuks tarbimiseks ette nähtud kalatooteid (värsket, kuivatatud, küpsetatud, soolatud või suitsutatud kala) tingimusel, et:

 • värske kala on roogitud,
 • ühe kala või kalatoodete kogukaal ei ületa 20 kg inimese kohta (v.a tuuraliste kaaviar),
 • Fääri saartelt pärit kalatoodete puhul piiranguid ei kohaldata.

Muud inimtoiduks mõeldud loomsete saaduste kogused

 • Euroopa Liitu võib tuua või saata muid loomseid saadusi, nagu mesi, elusad austrid, rannakarbid ja teod, kogukaaluga kuni 2 kg inimese kohta.
 • Fääri saartelt ja Gröönimaalt võib tuua või saata samu saadusi kogukaaluga kuni 10 kg inimese kohta.
 • Igal reisijal on lubatud kaasa tuua 125 g tuuraliste kaaviari ilma CITESi loata (pakendil peab olema vastav märgistus).


Euroopa Liidu liikmesriikidest, Islandilt, Šveitsist, Norrast, Andorrast, Liechtensteinist ja San Marinost on kõiki toiduaineid lubatud tuua või saata isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses.

Koondtabel toiduainete piirnormid reisija pagasis, postisaadetises või kaugtellimuses

ELi liikmesriigid, Island, Andorra, Liechtenstein, Norra, San Marino, Šveits Gröönimaa ja Fääri saared Kõik ülejäänud riigid
Liha- ja piimatooted Mõistlik kogus 10 kg Keelatud
Väikelaste toit ja ravitoit Mõistlik kogus 10 kg 2 kg
Värske kala (mille sisikond on eemaldatud) ja kalatooted, k.a krevetid, vähid, austrid ja rannakarbid, kalamari (v.a must kaaviar) Mõistlik kogus Mõistlik kogus 20 kg
Muud loomsed saadused, näiteks mesi ja mesindustooted (sh kunstkärjed ja küünlad mesilasvahast) elusad austrid, rannakarbid, teod, munad, kala, mille sisikond on eemaldamata Mõistlik kogus 10 kg 2 kg
Toiduained, mis ei sisalda liha, piima ega kala, näiteks leiva- ja saiatooted, koogid, küpsised, vahvlid, pagaritooted maiustused, toidulisandid Mõistlik kogus 10 kg 2 kg
Liittoidud, mis sisaldavad kalandustooteid Mõistlik kogus Mõistlik kogus 2 kg
Liha ja piima sisaldav lemmiloomatoit (sh närimiskondid) Mõistlik kogus 10 kg Keelatud
Ravitoit lemmikloomadele (sh liha ja piima sisaldav) Mõistlik kogus 10 kg 2 kg
Mitteloomset päritolu toiduained lemmikloomadele Mõistlik kogus Mõistlik kogus Mõistlik kogus

Kolmandatest riikidest saabumisel või postiga saatmisel:

 • lubatud on mõistlikus koguses ainult ananasse, kookospähkleid, banaane, datleid ja duriane, samuti kuivatatud marju, puu- ja köögivilju, toiduks ettenähtud kuivatatud seemneid ja pähkleid;
 • taimed, seemned, värsked puu- ja köögiviljad ning marjad peavad olema varustatud päritoluriigi fütosanitaarsertifikaadi ning läbima piiripunktis taimetervise kontrolli. Lihtsustatud korras ei ole reisijal lubatud neid kaasa tuua ega postiga saata.

Lisainfot saate Põllumajandus- ja Toiduametist, telefonil 605 1710.

Kui toll leiab vabasse ringlusse deklareeritud kauba kontrollimisel, et:

 • tootel ilmnevad omadused, mis annavad alust arvata, et toote õige paigaldamise, hooldamise ja kasutamise korral kujutab see endast tõsist ohtu inimeste tervisele, ohutusele, keskkonnale või
 • tootega ei ole kaasas asjakohaste ühenduse ühtlustamise õigusaktidega nõutavaid kirjalikke või elektroonilisi dokumente või toode ei ole selliste õigusaktide kohaselt märgistatud või
 • tootele on CE-vastavusmärgis kinnitatud valel või eksitaval viisil,

siis peatab ta vastava toote vabasse ringlusse lubamise ja teatab sellest viivitamata turuseire eest vastutavale riigiasutusele. Kui turujärelevalveasutused leiavad, et toode ei vasta ühenduse ühtlustamise õigusaktidele, siis vajaduse korral võidakse keelata toote turule laskmine.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus keelab:

 • kanepit kasvatada narkootilise aine saamise eesmärgil ja
 • kasvatada psilotsiini või psilotsübiini sisaldavaid seeni

Kasvatada on lubatud kanepisorte, mille taimedes ei ületa tertahüdrokanabinooli sisaldus 0,2% ja mida kasvatatakse kiu saamiseks. Nende sortide seemned on pakendatud suurtesse pakenditesse ning varustatud nõuetekohase etiketi ja sertifikaadiga. Nende sortide seemneid tüki kaupa ei müüda.

Saadetised Euroopa Liidu riikides

Teatud kaupade saatmisele on Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba tellimist või saatmist!

Posti- ja kullersaadetises ei või saata

 • suitsuvabasid tubakatooteid
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • tulirelvi ja nende olulisi osi
 • laskemoona ja laskemoona komponente
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid


Samuti on keelatud

 • ravimite postimüük, v.a. registreeritud internetiapteekidest
 • interneti teel, v.a. registreeritud internetiapteekidest, tellitud ravimite kättetoimetamine posti- ja kullersaadetises
   

Lisainfo

Ravimid ja toidulisandid

Ravimite saatmine Euroopa Liidu riigist Eestisse või Eestist Euroopa Liidu riiki võib toimuda posti- ja kullersaadetises ainult eraisikult eraisikule.

Posti- ja kullerteenuse kasutamisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis avamata jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis.

Jaemüügipakendi suurused on:

 • tahketel ravimvormidel kuni 200 ühikut
 • pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g
 • homöopaatilistel graanulitel 50 g
 • infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml
 • süstitavatel ravimvormidel 30 ampulli või viaali
 • välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g
 • droogidel 100 g
 • inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 200 annust
 • ravimplaastritel 10 ühikut

 
Kui saadetavate ravimite kogus ületab eelnimetatud koguseid, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikidele saadetises olevatele ravimitele.

Lubatud on tellida ravimeid registreeritud internetiapteegist. Registreeritud internetiapteekide nimekirja leiate Ravimiameti kodulehelt. Mitte ravimiks (näiteks toidulisandiks) määratletud toodete saatmisel piirangud puuduvad.

Enne toote tellimist või saatmist on mõistlik pöörduda Ravimiameti poole ja lasta määratleda, kas toote puhul on tegemist ravimiga või mitte. Väga sageli on teistes riikides toidulisanditeks (vitamiinipreparaadid, taimsed preparaadid) tunnistatud tooted Eestis määratletud ravimiteks nende koostises sisalduvate toimeainete tõttu.

Täiendavat infot saate Ravimiameti kodulehelt, e-posti aadressil info@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.


Toiduained

Euroopa Liidu liikmesriikidest on kõiki toiduaineid lubatud posti- ja kullersaadetises saata isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses.

Taimed

Euroopa Liidu liikmesriikidest saabumisel või postiga saatmisel võib taimi ja taimseid saadusi tuua kaasa mõistlikus koguses. Taimed on soovitav osta professionaalsetest aianduspoodidest, et vähendada kahjurite leviku ohtu. Õunapuud, pirnipuud ja tuhkpuud on lubatud kaasa tuua ainult juhul, kui nendega on kaasas taimepass.

Lisainfo Põllumajandus- ja Toiduametist, telefonil 605 1710.

Kanepiseemned, seente niidistikud ja eosed

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus keelab:

 • kanepit kasvatada narkootilise aine saamise eesmärgil ja
 • kasvatada psilotsiini või psilotsübiini sisaldavaid seeni

Kasvatada on lubatud kanepisorte, mille taimedes ei ületa tertahüdrokanabinooli sisaldus 0,2% ja mida kasvatatakse kiu saamiseks. Nende sortide seemned on pakendatud suurtesse pakenditesse ning varustatud nõuetekohase etiketi ja sertifikaadiga. Nende sortide seemneid tüki kaupa ei müüda.

Saadetised Euroopa Liidust välja

Teatud kaupade saatmisele Euroopa Liidu välisesse riiki on kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue. Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

Posti- ja kullersaadetises ei või saata

 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • tulirelvi ja nende olulisi osi
 • laskemoona ja laskemoona komponente
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid
 • pürotehnikat
   

Lisainfo

Ravimid ja toidulisandid

Ravimite saatmine Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse või Eestist Euroopa Liidu välisesse riiki võib toimuda posti- ja kullersaadetises ainult eraisikult eraisikule.

Posti- ja kullerteenuse kasutamisel võib ühes saadetises Ravimiameti loata olla kuni viis (5) avamata jaemüügipakendit. Ravimid peavad olema tootja originaalpakendis.

Jaemüügipakendi suurused on:

 • tahketel ravimvormidel kuni 200 ühikut
 • pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g
 • homöopaatilistel graanulitel 50 g
 • infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml
 • süstitavatel ravimvormidel 30 ampulli või viaali
 • välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g
 • droogidel 100 g
 • inhaleeritavatel ravimpreparaatidel kuni 200 annust
 • ravimplaastritel 10 ühikut

Kui saadetavate ravimite kogus ületab eelnimetatud koguseid, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikidele saadetises olevatele ravimitele.

Mitte ravimiks (näiteks toidulisandiks) määratletud toodete saatmisel piirangud puuduvad.

Enne toote saatmist on mõistlik pöörduda Ravimiameti poole ja lasta määratleda, kas toote puhul on tegemist ravimiga või mitte.

Täiendavat infot saate Ravimiameti kodulehelt, e-posti aadressil info@ravimiamet.ee või telefonil 737 4140.
 

Sanktsioonid ja embargod

Kõikide Euroopa Liidus kehtivate sanktsioonide ja embargode kohta leiate informatsiooni veebilehelt EU Sanctions Map. Veebilehelt saate ülevaate, millistele riikidele ja kaupadele on sanktsioonid või embargod kehtestatud, lisatud on ka kehtivad ELi õigusaktid.

Keelatud on otse või kaudselt osta ja importida Venemaalt kaupu, mille müük toob Venemaale märkimisväärset tulu

 • vähid, kaaviar, kaaviariasendaja
 • alkohol
  NB! Lubatud on ainult õlut 16 liitrit, veini 4 liitrit, lahjat alkoholi (nt siidrit, vahuveini) 2 liitrit.
 • teatud väetised
 • puit, puittooted ja papp
 • mööbel
 • raud- ja terastooted
 • tsemendist, betoonist või tehiskivist tooted
 • klaas ja klaasanumad
 • uued kummist õhkrehvid
 • kuld, kuldmündid, kuldehted, kullassepatooted
 • kodumasinad*
 • kemikaalid*
 • hügieenitarbed*
 • riideesemed*
 • tubakatooted*

Kaupade täielik loetelu on Nõukogu määruse (EL) 833/2014 artikli 3i lisas XXI.

Importida on keelatud ka Krimmi, Sevastopoli, Donetski ja Luganski oblasti päritoluga kaupu.

NB! Mootorikütust võib kaasa tuua seni kehtivatel tingimustel.

Enne 07.10.2022 sõlmitud lepingu esitamisel on import Venemaalt lubatud kuni 08.01.2023.

     

7. oktoobril jõustus kaheksas Vene Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonide pakett, millega täiendati seniseid impordi- ja ekspordikeelu all olevate kaupade nimekirju. Uute kaupadena on keelu alla lisatud muuhulgas kodumasinad, kodus kasutatavad erinevad tooted, kemikaalid ja hügieenitarbed, riideesemed, tubakatooted ja palju muud.

Üleminekuperiood kehtib kuni 8. jaanuarini 2023 juhtudel, kui kaubaga koos esitatakse leping, mis on sõlmitud enne 07.10.2022. Lepingu esitamise kohustus kehtib nii juriidilistele kui ka eraisikutele. Reisijal on lubatud tubakatooteid Eestisse tuua lepingu esitamiseta kuni 8. jaanuarini 2023 ATKEASes toodud piirmäära ulatuses piirmäära ületava osa deklareerimisõiguseta.

Viimati uuendatud 24.11.2022

Kas sellest lehest oli abi?