Brexit

Alates 1. jaanuarist 2021 kaasneb kaubavahetusel Ühendkuningriigiga (ÜKga) tolliformaalsuste teostamise kohustus. Ettevõtted, kellel on kaubanduslikud suhted ÜKga, peavad olema tolli toiminguteks ette valmistunud.

Kas teie ettevõte on ette valmistunud?

Neli üldist põhimõtet, mida teada
 • Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-MTA kaudu, vajalik on EORI number.
 • Tollideklaratsiooni ja kauba esitamine tollile toimub igakordsel kauba saamisel/saatmisel/transiidil.
 • Kauba importimisega seotud maksude (tollimaksud, aktsiis, käibemaks) tasumine toimub tollideklaratsiooniga.
 • Kaupadele rakenduvad nii sisenemisel kui väljumisel tariifsed ja mittetariifsed meetmed.
Neli olulist teadmist, mis kasuks tulevad
 • Kõige olulisemate teemade käsitlused leiate Euroopa Komisjoni suunisest „Ühendkuningriigi väljaastumine ja ELi normid tolli, sh sooduspäritolu valdkonnas".
 • Põhja-Iirimaa on osa ÜK tolliterritooriumist, kuid Põhja-Iirimaa ja ELi vahel liikuva kauba suhtes ei kohaldata tollijärelevalvet, -kontrolli ega -formaalsusi, kui kõnealune kaup liigub liidusisese liikumisena.
 • Riigikoodid – tolliformaalsuste teostamisel Ühendkuningriigi puhul kasutusel kaks riigikoodi: GB ja XI. GB – sõltuvalt kontekstist hõlmab kogu Ühendkuningriiki või Ühendkuningriiki, v.a Põhja-Iirimaa. XI – kasutatakse Põhja-Iirimaa (ELi tolliterritoorium) eristamiseks Ühendkuningriigist, kui see on tolliformaalsuste teostamisel on vajalik.

  Millal „GB" ja „XI"?

  Ettevõtja andmed: riigi koodi märkimine tollideklaratsioonile toimub EORI numbri märkimise järel EORI andmebaasis olevate andmetega. Kui EORI numbrit ei ole või seda ei pea märkima, siis kogu Ühendkuningriigi riigikood on „GB", s.t ka Põhja-Iirimaal registreeritud isiku puhul märgitakse riigina „GB".

        Lähte- ja sihtriigi valikul on võimalus valida riigina nii „GB" kui ka „XI". Riikide valikus on 
        koodid; GB – Ühendkuningriik, v.a Põhja-Iirimaa; XI – Põhja-Iirimaa.

       Päritolu ja transpordivahendi riigi identifitseerimisel kasutatakse alati „GB".
       Päritolu ning transpordivahendi riigi identifitseerimisel ei ole vajadust eristada Põhja-
       Iirimaad ülejäänud Ühendkuningriigist.

 • Kauba vedu autotranspordiga toimub transiidiprotseduuril, mis tähendab, et kauba sihtkohta jõudmisel tuleb pöörduda transiidideklaratsioonil märgitud sihttolliasutusse.

Enda ettevõtte valmisolekut saate hinnata järgmiste materjalide abil
Info kaubavahetuse kohta Ühendkuningriigiga
ABI Maksu- ja Tolliametilt

Vaadake meie kodulehel ärikliendi rubriigist „Toll, kaubavahetus", mida toob kaasa kolmanda riigiga kaubandussuhetes olemine.

Küsimuste korral aitab meie klienditugi: tolliinfo@emta.ee, +372 880 0814.

Info tollivormistuse kohta

Järgnevalt juhime tähelepanu mõnedele olulisematele aspektidele kauplemisel kolmandate riikidega.

 • Kui teie ettevõttel ei ole veel tollivormistuseks vajalikku EORI numbrit, siis on Teil vaja see Maksu- ja Tolliametilt taotleda.
  EORI numbri olemasolu kontroll
  Ettevõtja registreerimine (EORI)
 • Kauba vedu autotranspordiga
  Kui kaup tuleb otse Ühendkuningriigist maanteetranspordiga, siis on kaubale kindlasti vormistatud transiidiprotseduur.
  Ühendkuningriigist teele pandud kaubale võib olla transiidiprotseduur peale vormistatud erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides (nt Leedus jne). Maanteetranspordiga saabuva kauba puhul jälgi hoolikalt, kas kõik vajalikud tollprotseduurid on teostatud.
  Kui maanteetranspordiga jõuab kaup Eestisse, tuleb enne kauba maha laadimist vedajalt, ekspediitorilt või tolliagendilt üle täpsustada, kas ja mis tolliprotseduurid sellele kaubale teostatud on. Pööra tähelepanu ka sellele, et enne kauba mahalaadimist tuleb transiidiprotseduuril olev kaup tollile esitada. Kui omad tolli poolt välja antud volitatud kaubasaaja luba, võid transiidiprotseduuri iseseisvalt lõpetada kaupa tolliasutusele esitamata. Huvi korral vaata lähemalt lehelt „Volitatud kaubasaaja". 
  Oluline on jälgida, et transiitveo lõpetamine ja sellele järgnev tolliprotseduur (näiteks import vabaks ringluseks) oleksid teostatud.
  Tavaliselt on veodokumendile (CRM-le) tehtud ka vastav märge „Transit“/“T1“/“T2“. Kaupade suhtes, mis väljuvad tollijärelevalve alt, alustatakse tolliasutuste poolt järelevalvemenetlusi, asjasse puutuvate isikute suhtes on õigus alustada ka väärteomenetlust.
 • ÜK ühines ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga (ÜTK). See tähendab, et transiidiprotseduuri rakendamisel tuleb juhinduda ÜTKst. Ühistransiidiprotseduuri kasutatakse kaubaveoks ühistransiidi riiki või läbi ühistransiidi riigi. Transiidiprotseduuri rakendamiseks kasutatakse endiselt NCTSi. Liiduvälise staatusega kaupadele vormistatakse NCTSis deklaratsioon liigiga „T1". Liidu staatusega kaupadele vormistatakse NCTSis deklaratsioon liigiga „T2". Eeskirjad on sätestatud 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsioonis. Täpsema ülevaate saab veebilehel „Ühistransiidiprotseduuri konventsioon".

Последнее обновление 13.07.2022

Вам помогла информация на этой странице?