Специальные льготы

Специальные льготы, по своей сути, являются доходами получателя (работника), но уплата с них подоходного и социального налогов является обязанностью лица, которое произвело специальные льготы (работодатель). Специальные льготы, т.е. компенсации, выплачиваемые работодателем работнику, облагаются налогом по ставке 20/80 для подоходного налога и 33% для социального налога.

Согласно ч. 1 ст. 48 Закона о подоходном налоге работодатель платит подоходный налог с предоставленной работнику специальной льготы.

На основании статьи п. 7 ч. 1 ст. Закона о социальном налоге социальный налог уплачивается со специальных льгот в значении Закона о подоходном налоге, в пересчете на деньги, а также с подоходного налога, подлежащего уплате со специальных льгот.

Декларирование

Периодом налогообложения для специальной льготы является календарный месяц. Работодатель декларирует специальные льготы, предоставленные работникам в течение календарного месяца, а также подоходный и социальный налоги, рассчитанные с этих льгот, в приложении 4 к форме TSD, которое должно быть представлено вместе с формой TSD в Налогово-таможенный департамент до 10 числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была предоставлена специальная льгота. Сумма налога должна быть перечислена на банковский счет Налогово-таможенного департамента не позднее той же даты.

Cправочник

Содержание справочника открывается из меню тем, расположенного ниже. Для просмотра подтем нажмите на значок стрелки.

Tööolme, joogivesi

Olmeruumid

Olmeruumid on riietus-, pesemis-, tualett- ja puhkeruumid, soojakud välitöödel, einestamisruumid ja muud elukondlikud ruumid. Olmeruumid peavad olema ehitatud ja sisustatud töötingimusi arvestades (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 11 lg 1 ja lg 2)

Kui tööandja soetab puhkeruumi mööblit, sisustab kööginurga, soetab külmkapi, mikrolaineahju vms, ei ole tegemist erisoodustusega ning need on ettevõtlusega seotud kulud. Samuti ei ole vahet, kas näiteks joogiautomaadid on tööandja omandis või valduses. Kui tööandja maksab külma ja sooja joogi automaatide eest renti, siis rendikulu on ettevõtlusega seotud.

Seega ei ole oluline, kuidas tööandja need vahendid soetab, vaid see, milleks neid kasutab. Seda kõike eeldusel, et nimetatud asjad asuvad töökohtadel. Kui tööandja soetab mööblit või köögiinventari, mis ei asu töökohal, vaid kellegi isiklikus majapidamises, siis tekib maksukohustus

Joogivesi

Tööandja peab tagama töötajatele kvaliteetse joogivee koos ühekordsete või pestavate jooginõudega (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 11 lg 8).

Kuna tegemist on tööandja seadusest tuleneva kohustusega, siis joogivee tagamine kas pudeliga, veeautomaadist või kraanist on ettevõtlusega seotud kulu ning maksukohustust ei teki. Joogiveeks loetakse ka looduslik mineraalvesi ja gaseeritud maitseta vesi.

Joogivee hulka ei arvata maitsestatud vett, sest kvaliteetne joogivesi on maitseta, värvuseta ja lõhnata.

Teine olukord on kuuma joogi automaadist saadava kohvi ja muude jookidega. Kui töötajad joogi eest ise ei tasu, vaid seda teeb tööandja, on tegemist erisoodustusega.

Последнее обновление 05.05.2021

Последнее обновление 22.07.2022

Вам помогла информация на этой странице?