10. oktoober 2022

  • Terve päev

Kaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu (tonnaažikord, TSD lisa 8). Tulumaksu ülekandmine

Tonnaažikorra rakendaja (residendist äriühing) maksab tonnaažikorra alusel saadud tulult tulumaksu maksudeklaratsiooni TSD lisa 8 alusel.