20. oktoober 2022

  • Terve päev

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsiooni (vorm INF 14) osa IV täitmine ja esitamine

Esitavad residendist äriühing ja mitteresidendist äriühing, kellel on Eestis püsiv tegevuskoht eelmises kvartalis antud ja tagastatud laenude kohta, mida ei ole maksustatud TuMS § 50.2 alusel.