Ärikliendi avaleht

03.08.2021
Maksu- ja tolliamet (MTA) saadab sellel nädalal otseteavitusi inimestele, kes on poole aasta jooksul kasutanud maksuvaba tulu rohkem kui ette nähtud.

Reedel, 13. augustil ei toimu ajavahemikus kl 9.45–11.45 teenindamist nii MTA teenindusbüroodes kui ka klienditoe infoliinidel. Palume vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

Milleks keelduda ümbrikupalgast?

Kuidas osaühingu osaniku, juhatuse liikme ja töötaja tasusid eristada ja maksustada

Kontrollige tehingupartneri tausta

Firmajuht, kuidas lahendaksid keerdküsimuse?

Kasulikke nõuandeid eluruumi soetavale äriühingule

Kalender

 • 10august

 • 17august

 • 21august

 • 01september

 • 10september

 • 15september

 • 16september

 • 21september

 • 01oktoober

 • 12oktoober

 • 15oktoober

 • 16oktoober

 • 20oktoober

 • 02november

 • 10november

 • 16november

 • 20november

 • 01detsember

 • 10detsember

 • 15detsember

 • 16detsember

 • 21detsember

 • 01jaanuar

 • 11jaanuar

 • 15jaanuar

 • 18jaanuar

 • 20jaanuar

 • 25jaanuar

 • 01veebruar

 • 10veebruar

 • 15veebruar

 • 16veebruar

 • 22veebruar

 • 25veebruar

 • 01märts

 • 10märts

 • 15märts

 • 16märts

 • 22märts

 • 25märts

 • 31märts

 • 01aprill

 • 12aprill

 • 15aprill

 • 16aprill

 • 19aprill

 • 20aprill

 • 26aprill

 • 30aprill

 • 03mai

 • 10mai

 • 17mai

 • 20mai

 • 25mai

 • 01juuni

 • 10juuni

 • 15juuni

 • 16juuni

 • 21juuni

 • 25juuni

 • 30juuni

 • 01juuli

 • 12juuli

 • 15juuli

 • 02august

 • 10august

 • 01september

 • 10september

Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitab kütuse müüja...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Mitteresidendi, lepingulise investeerimisfondi fondivalitseja ja aktsiaseltsifondi tulumaksu tasumise tähtpäev....
Maamaksust erakliendile »Maamaksust ärikliendile »...
Esitab kütuse müüja...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitab kütuse müüja...
Deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud...
Esitab käibemaksukohustuslasena registreeritud Eesti ettevõtja, kes on liitunud MOSS erikorraga...
Vaadake, mida Maksu- ja Tolliamet teie ettevõtte maksukäitumisest arvab. Rohkem infot maksukäitumise hinnangute e-teenuse kohta »...
Esitab kütuse müüja...
Residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident esitab...
Esitab residendist juriidiline isik, riigi-, valla- või linnaasutus, füüsilisest isikust tööandja ning Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud...
Vaadake, mida Maksu- ja Tolliamet teie ettevõtte maksukäitumisest arvab...
Esitab kütuse müüja...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud...
Vaadake, mida Maksu- ja Tolliamet teie ettevõtte maksukäitumisest arvab...
Maamaksust erakliendile »Maamaksust ärikliendile »...
Esitab kütuse müüja...
Esitab kütuse müüja...
Deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud...
Esitab käibemaksukohustuslasena registreeritud Eesti ettevõtja, kes on liitunud MOSS erikorraga...
Vaadake, mida Maksu- ja Tolliamet teie ettevõtte maksukäitumisest arvab...
2020. aasta tuludeklaratsiooni esitamine » Alates 1. jaanuarist 2020 alanud maksustamisperioodist ka mitteresidendi, lepingulise investeerimisfondi ja aktsiaseltsifondi tuludeklaratsiooni...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud...
Vaadake, mida Maksu- ja Tolliamet teie ettevõtte maksukäitumisest arvab...
Esitab kütuse müüja...
Tonnaažikorra rakendaja (residendist äriühing) maksab tonnaažikorra alusel saadud tulult tulumaksu vormi TSD lisa 8 alusel.
Residendist krediidiasutus täidab ja esitab TSD lisa 7 osa V, kui tal on avansilise tulumaksu tasumise kohustus 2021. a I kvartali kasumilt. Mitteresidendist krediidiasutuse Eesti filiaal täidab ja esitab vormi TSD lisa 3, kui tal on avansilise...
Esitab kütuse müüja...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitab ka Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud mitteresident...
Esitavad aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja...
Esitavad kütusest erineva kauba ladustamisega seotud isikud...
Vaadake, mida Maksu- ja Tolliamet teie ettevõtte maksukäitumisest arvab...
Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust....
FATCA deklaratsiooni esitamine » Finantskontode alane teabevahetus...
Esitab kütuse müüja...
Tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad...
Esitab kütuse müüja...
Esitab kütuse müüja...

Infotelefonid

880 0812

Äriklientide nõustamine ja käibemaksuinfo
ariklient@emta.ee

880 0811

Eraklientide ja FIEde nõustamine
eraklient@emta.ee

880 0814

Tolliinfo ja e-tolliteenused
tolliinfo@emta.ee

880 0815

E-maksuteenused
e-maks@emta.ee