Sa oled siin

Uudised

20.02.2012

Tollitöötajad pidasid jaanuaris kinni 668 892 sigaretti ja 4473 liitrit kütust

Jaanuaris viisid Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused Eesti piiridel läbi 1596 kontrolli, millest 773 olid tulemuslikud. Maanteedel oli kokku 1213 kontrolli, mille ajal avastati 62 rikkumist. Kontrolliti 49 kütusekäitlejat (sh tanklaid). Dokumentidega seotud rikkumisi ja...
10.02.2012

Maksu- ja Tolliamet kontrollis Narvas jalakäijaid

Veebruari algul tehti Narva tollipunktis nädala vältel süvendatud tollikontrolli Venemaalt Eestisse sisenevatele jalakäijatele eesmärgiga leida lubatud piirmäära ületavaid sigarette. Tugevdatud kontrolli eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust ja...
16.01.2012

Tollitöötajad hoidsid eelmisel aastal ära üle 11,7 miljoni euro eest kahju

Möödunud aastal viisid Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused Eesti piiridel läbi 15 716 kontrolli, millest 4474 olid tulemuslikud. Maanteedel oli kokku 15 247 kontrolli, mille ajal avastati 461 rikkumist. Kontrolliti 619 kütusekäitlejat (sh tanklad)...
30.12.2011

Tollivormistusel muutub uuest aastast kaupade nomenklatuur

Maksu- ja Tolliamet juhib tähelepanu, et tollivormistusel kasutatav kaupade nomenklatuur muutub alates 1. jaanuarist 2012. Nomenklatuuri muudetakse igal aastal tulenevalt rahvusvahelistest läbirääkimistest või eesmärgist nomenklatuuri lihtsustada ja kaasajastada. 1...
28.12.2011

Reisija võib oma tarbeks rohkem ravimeid kaasa võtta

Alates 1. jaanuarist jõustub sotsiaalministri määruse muudatus, millega muutub reisija poolt isiklikuks tarbeks ilma Ravimiameti loata kaasa võetavate ravimite piirmäär. Ilma Ravimiameti käest luba taotlemata võib inimene uuel aastal reisile minnes...
19.12.2011

Tollitöötajad pidasid novembris kinni 597 634 sigaretti ja 23 133 liitrit kütust

Novembris viisid Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused Eesti piiridel läbi 1061 kontrolli, millest 391 olid tulemuslikud. Maanteedel oli kokku 1799 kontrolli, mille ajal avastati 36 rikkumist. Kontrolliti 85 kütusekäitlejat (sh tanklad). Dokumentidega seotud rikkumisi ja...
16.12.2011

Loodi impordikontrolli suunised tooteohutuse ja nõuetele vastavuse valdkonnas

Euroopa Komisjoni eestvedamisel loodi impordikontrolli suunised tooteohutuse ja nõuetele vastavuse valdkonnas. Suunised loodi, et tõkestada kolmandatest riikidest imporditavate ohtlike või nõuetele mittevastavate kaupade turule pääsemist. Parim võimalus...
08.12.2011

Maksuhaldur kontrollib Venemaalt kütust toovaid isikuid

Maksu- ja Tolliamet kontrollib detsembris Narvas süvendatult neid isikuid, kes toovad Venemaalt bussidega kütust, mis tõenäoliselt Eestis ärilisel eesmärgil maha müüakse. Maksuhaldur juhib tähelepanu, et vedelkütuse seaduse järgi võib...
15.11.2011

Tollitöötajad pidasid oktoobris kinni 729 576 sigaretti ja üle 160 000 liitri kütust

Oktoobrikuus viisid Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused Eesti piiridel läbi 1291 kontrolli, millest 313 olid tulemuslikud. Maanteedel oli kokku 1573 kontrolli, mille ajal avastati 55 rikkumist. Kontrolliti 71 kütusekäitlejat (sh tanklad). Dokumentidega seotud rikkumisi...
12.10.2011

Septembris pidasid tollitöötajad kinni 659 134 sigaretti ja ligi 60 000 liitrit kütust

Septembris viisid Maksu- ja Tolliameti tollikontrolli üksused Eesti piiridel läbi 1309 kontrolli, millest 394 olid tulemuslikud. Maanteedel oli kokku 1310 kontrolli, mille ajal avastati 48 rikkumist. Kontrolliti 47 kütusekäitlejat (sh tanklad). Dokumentidega seotud rikkumisi ja...

Lehed