Sa oled siin

Uudised

11.06.2014

Volitatud ettevõtjad säästavad iga kuu tollitoimingutelt 7 ööpäeva

Volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaatide omanikke vabastati tänu nende staatusele selle aasta jooksul tollikontrollist keskmiselt 106 korral kuus. Võrreldes teiste ettevõtetega säästsid 17 AEO-d tollivormistuselt sellega kokku keskmiselt 168 tundi ehk seitse...
23.05.2014

Tax free kviitungeid hakatakse elektrooniliselt menetlema

Möödunud nädalal käivitus maksu- ja tolliameti, Tallinna lennujaama ning Global Blue Eesti OÜ koostöös pilootprojekt eraisikutest turistidele väljastatud tax free kviitungite elektroonilise menetluse juurutamiseks. Maksu- ja tolliameti tollikorralduse...
23.04.2014

Üldise soodustuste süsteemi (GSP) kohaldamisest Ukraina päritoluga kaupadele

Alates 23. aprillist 2014 ei kehti enam Ukraina korral Krimmi Kaubandus-Tööstuskoja ja Sevastoopoli Kaubandus-Tööstuskoja templid. See tähendab, et päritolusertifikaatide GSP vorm A alusel, mis on kinnitatud alates 23. aprillist 2014 Krimmi Kaubandus-Töö...
23.04.2014

Ühepoolsed kaubandusmeetmed Ukrainast pärit kaupadele

22. aprillil 2014 avaldati Euroopa Liidu Teatajas L 118 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist vastavalt määruse lisades sätestatule...
02.04.2014

Volitatud ettevõtjatele avatakse piiriületuseks eelisjärjekord

Märtsi lõpus korraldas maksu- ja tolliamet ümarlaua volitatud ettevõtjatega ehk AEO-dega (Authorised Economic Operator), kus tutvustati kava luua veel käesoleval aastal volitatud ettevõtjatele eelisjärjekord piiriületamiseks. Maksu- ja tolliameti...
14.01.2014

Jõulukuul andsid tolli avastustes tooni tooteohutuse tingimustele mittevastavad kaubad

Mullu detsembris viisid maksu- ja tolliameti ametnikud piiridel läbi 2113 tollikontrolli, millest 1522 olid tulemuslikud. Kuu jooksul peeti kinni 494 255 sigaretti ja absoluutarvestuses 1041 liitrit piiritust. Tooteohutuse tingimustele mittevastavat kaupa avastati 1703 ühikut...
05.12.2013

Eraisik saab nüüd kaubad deklareerida lihtsustatud korras

Nüüdsest on eraisikutel võimalus deklareerida väljastpoolt Euroopa Liitu posti- ja kullersaadetisena saadud või reisijana toimetatud kaubad lihtsustatud korras elektroonselt. Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu ütles, et kui senine...
04.12.2013

Piirijärjekorrad on uute reeglite jõustumise järel lühenenud

1.detsembril jõustunud aktsiisikauba sissetoomist täpsustanud seadusemuudatuste järel on järjekorrad piiripunktides vähemalt esimestel päevadel lühenenud, eriti märgatav on see Narva jalakäijate terminalis. Alates möödunud pühapä...
21.11.2013

1. detsembrist muutuvad väljastpoolt ELi saabuva reisija aktsiisivabastuse reeglid

Alates 1. detsembrist 2013 saab ühes kalendrikuus tuua Eestisse aktsiisivabalt Euroopa Liidu välistest riikidest alkoholi ja kütust esimesel saabumisel ning tubakatooteid esimesel ja teisel saabumisel. 1. detsembril jõustuvad alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi...
04.09.2013

TIR-veoste käsitlemine Venemaa tollis muutub septembris

TIR-märkmike kasutamise korda Venemaa Föderatsiooni territooriumil muudetakse alates 14. septembrist. Juulis andis Venemaa Föderaalne tolliteenistus (VFTT) välja teate, mille kohaselt on VFTT tunnistanud TIR-märkmiku kasutamisega kaasnevad garantiid ebapiisavateks ning...

Lehed