Sa oled siin

Uuring: Eestimaalaste maksutahe paraneb, noorte maksualased teadmised ja hoiakud jäävad vanemaealistest maha

3 detsember 2019

Eesti elanike maksutahe on aasta jooksul paranenud ning üha enam inimesi leiab, et maksude tasumist ei ole lihtne vältida. Koguni 92 protsenti eestimaalastest peab maksude maksmist enda kui kodaniku oluliseks kohuseks, selgus maksu- ja tolliameti (MTA) tellimusel valminud avaliku arvamuse uuringust.

Uuringu läbi viinud Eesti Uuringukeskuse uuringujuhi Riin Pärnametsa sõnul näitavad tulemused, et üldiselt on inimeste teadmised, hoiakud ja käitumine maksunduse vallas jäänud eelmise aastaga võrreldes samaks või veidi paranenud.

Kõige nooremal sihtrühmal ehk 15–24aastastel on aga jätkuvalt nii teistest madalamad teadmised Eesti maksusüsteemi kohta kui ka suurem valmisolek n-ö „mustalt“ töötada.

„Vaid 60 protsenti 15–24aastastest teab, kuidas ja mille pealt makse maksta. Vanuserühmas 65–74 teab seda koguni 95 protsenti,“ ütles Pärnamets. „Vähesed teadmised toovad aga kaasa suurema valmisoleku maksudest hoidumiseks, näiteks ümbrikupalga vastuvõtmiseks. Eelmise aasta uuringu tulemustega võrreldes on noorte hoiakud veidi negatiivsemaks läinud.“

MTA peadirektori Valdur Laidi sõnul annab maksutahte uuring objektiivse vaate Eesti inimeste maksukäitumise tagamaadesse, mis võimaldab ametil oma tegevusi paremini suunata.

„Meile on oluline teada, et inimeste maksutahe on aastaga kasvanud, ent samas kaardistab uuring sihtrühmad ja probleemid, millega peame fokusseeritult tegelema,“ ütles Laid. „Makse makstakse meelsasti, kui saadakse aru, miks seda vaja on, ja kui makse maksta on lihtne. MTA annab siin vajadusel nõu, samuti arendame uusi teenuseid, mis maksumaksja elu kergemaks teevad. Samas reageerime maksuriskidele piisavalt vara ja tagame võrdse maksukonkurentsi – maksudest kõrvalehiilimine on kulukas ja tülikas.“

Tema sõnul on noorte madalad teadmised kindlasti teema, mida arutada ja millele lahendusi otsida laiemalt. MTA ametnikud käivad ka ise noortele koolitunde andmas, samuti luuakse õpetajatele käepäraseid töövahendeid maksuteadmiste jagamiseks.

Võrreldes 2018. aastal läbi viidud maksutahte uuringuga on tõusnud nende vastajate osakaal, kelle arvates on tõenäoline, et MTA karistab neid, kes jätavad osa tulust deklareerimata (kasv 5 protsendi võrra), kelle arvates on Eesti maksusüsteem lihtsalt mõistetav (12 protsendi võrra) ja õiglane (6 protsendi võrra). Samas on vähenenud nende inimeste hulk, kes maksavad alati kõik maksud korrektselt ära (7 protsendi võrra). Kui aasta tagasi vastas 26 protsenti inimestest, et maksude tasumist on lihtne vältida, siis nüüd oli see langenud 14 protsendile.

MTAt peavad Eesti elanikud pigem usaldusväärseks, efektiivseks ning koostööle suunatuks. Eelmise aastaga võrreldes on suurenenud nende vastajate hulk, kes peavad ametit inimeste juhendamisele suunatuks. Veidi on vähenenud nende osakaal, kelle hinnangul on MTA liiga range.

Uuringus osales 1200 juhuvalimi teel leitud vastajat vanuses 15–74 eluaastat, keda küsitleti tänavu augustis ja septembris. Uuringut viidi läbi teist aastat järjest.

Täismahus uuringuga saab tutvuda siin: www.emta.ee/pressimaterjalid

Veel uudiseid samal teemal

12.12.2019

Ettevõtluskontot kasutab üle 1600 inimese

Maksu- ja Tolliamet (MTA) koos LHV Pangaga tõi selle aasta alguses esmakordselt Eestis turule ettevõtluskonto, mis lihtsustab ettevõtlusega tegelevatele eraisikutele maksude maksmist ja aruandlust. Detsembri alguse seisuga oli ettevõtluskonto kasutajaid 1626 ja sinna on kokku kantud üle 1,8 miljoni euro.

27.11.2019

Kolmanda kvartali mediaanväljamakse oli 1100 eurot

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel oli 2019. aasta kolmanda kvartali mediaanväljamakse 1100 eurot. Töötajatele välja makstud summa oli 2 195 970 144 eurot ja väljamakse tehti 597 511 inimesele.