Sa oled siin

MTA tunnustas aumärkidega maksu- ja tollivaldkonna edendajaid

26 november 2019

Maksu- ja tolliameti (MTA) aumärgi komisjoni ettepanekul kinnitas rahandusminister kõrgeima ehk esimese klassi aumärgi saajaks MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi, kes andis märkimisväärse panuse 2018. aastal jõustunud tulumaksuseaduse ulatuslike muudatuste elluviimise toetamisse, mille hulka kuuluvad seadusloome tõlgendamine ja täiendamine ning erinevate huvipoolte, sh maksumaksjate, nõustamine ja koolitamine.

Teise klassi aumärgi pälvisid Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, endine Kaitsepolitsei Lääne osakonna direktor Priit Pastarus ja Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali.

Mait Palts on alati olnud konstruktiivne partner riigile nii maksuhalduse kui ka -poliitika küsimustes, seejuures esindades väärikalt suurt osa riigi ettevõtlusringkondadest. Priit Pastarus on andnud olulise panuse jõustruktuuride vahelisse tihedasse ja tulemuslikku koostöösse, mis on arvestanud kõikide osapoolte vajadusi ja riigi huvisid tervikuna. Veiko Tali pikaajaline ja tulemuslik panus Eesti riigi ja Rahandusministeeriumi valitsemisala tõhusasse ja läbipaistvasse toimimisse on märkimisväärselt toetanud MTA kõrget usaldusväärsust ning vabatahtlikku maksukuulekuse kasvu Eestis.

Kolmanda klassi aumärgi pälvisid kuus pikaajaliselt MTAs oma töötulemustega ja positiivsete muudatuste elluviimisega silma paistnud töötajat.

Tolliosakonna idapiiri tollijärelevalve valdkonnajuht Ants Kutti on andnud hindamatu panuse salakauba vastasesse võitlusesse ning tal on märkimisväärne roll MTA rahvusvahelises koostöös. Tolliosakonna tolliõiguse tiimijuhil Hannes Umborgil on suurepärane ülevaade tolliprotsessidest, mistõttu on ta kujundanud tollialast õigusloomet ning panustanud paljude tollisüsteemide arendusse. Tolliosakonna tolliinspektor Uno Niilus on oma 27aastase staaži jooksul andnud suure panuse piirikontrolli muudatuste elluviimisesse ja töö reorganiseerimisse.

Teenuste osakonna Lõuna regiooni teenindusjuhil Ülla Käenil on 29aastase staaži jooksul õnnestunud luua meeskondi ja töökultuuri, mis on taganud ameti klientide ja töötajate väga kõrge rahulolu. Maksuauditi üksuse juht Herje Vahemäe on panustanud maksuaudiitorite kompetentsi kasvatamisse ja menetluskvaliteeti, riskisüsteemi üles ehitamisse ja analüüsivõimekusse. Maksuauditi osakonna maksuaudiitori Janina Škljari pikaajaline ja pühendunud tegevus on taganud hea maksulaekumise ning ebaausa konkurentsi vähenemise.

MTA andis aumärke välja kaheteistkümnendat korda. Rohkem infot selle aasta aumärkide saajate ning eelmiste aasta laureaatide kohta leiab ameti kodulehelt.

Veel uudiseid samal teemal

03.12.2019

Uuring: Eestimaalaste maksutahe paraneb, noorte maksualased teadmised ja hoiakud jäävad vanemaealistest maha

Eesti elanike maksutahe on aasta jooksul paranenud ning üha enam inimesi leiab, et maksude tasumist ei ole lihtne vältida. Koguni 92 protsenti eestimaalastest peab maksude maksmist enda kui kodaniku oluliseks kohuseks, selgus maksu- ja tolliameti (MTA) tellimusel valminud avaliku arvamuse uuringust.

18.10.2019

Justiitsministeerium läheb täitemenetluse reformiga edasi

Justiitsminister Raivo Aeg rääkis täna kohtutäiturite ja pankrotihaldurite seminaril, et täitemenetluse reformiga senisel kujul edasi mineku osas saavutati poliitiline kokkulepe. Justiitsministeeriumi soov on muuta täitemenetluse inimestele oluliselt odavamaks, et võlgnevus ei toodaks uusi võlgu.