Sa oled siin

MTA sulgeb ajutiselt Muuga tollipunkti

23 detsember 2020

Alates 22. detsembrist kuni esialgse info kohaselt 4. jaanuarini on Muuga tollipunkti Veose 4 teeninduskoht ajutiselt suletud. Palume ebamugavuste pärast vabandust.

Seoses ühiskonnas laialdaselt leviva koroona viirusega palume võimaluse korral kasutada volitatud kaubasaajate ja  volitatud kaubasaatjate teenuseid. Oleme viinud oma meeskonnad miinimumkoosseisude peale, et suudaksime tolliteenuseid tagada kõikidel tööpäevadel. See tähendab aga klientidele täiendavat ajakulu, millega palume arvestada.

Vastavalt olukorra tõsidusele tuleb ka tollil ringi vaadata seni kehtinud töökorraldused. Teavitame kõikidest olukordadest, mis mõjutavad meie valmisolekut kliente teenindada. Hoiame töökorraldust puudutavat infot aktuaalsena kevadel loodud juhistes https://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/juhised-kaubavahetusega-tegelevatele-ettevotetele-covid-19-olukorra-ajal

Muuga tollipunkti töökorraldus 22.12.2020 kuni 04.01.2021 on järgnev:

 • Muuga vabatsooni piir teenindab eelisjärjekorras Muuga vabatsooni ettevõtteid, st eelisjärjekorras teenindatakse vabatsoonist väljuvaid veokeid.
 • Vormistused, mida saab teostada distantsilt, teostatakse ametnike poolt.
 • Laevaliikluskeskus töötab jätkuvalt 24/7 e-kanalite kaudu.
 • TIR vormistuste asemel soovitame kasutada alternatiivseid vormistusi, st kaupade liikumist tollilao vastutusel, ekspordiga või transiidiga piirile (transiidi puhul kasutada volitatud kaubasaatjaid).
 • Muuga vabatsooni piir, Paldiski TK ja Lennujaama TP avavad  TIR veoseid äärmisel vajadusel ning arvestades selle hetke võimalusi. Klientidel tuleb arvestada olulise täiendava ajakuluga ja piiratud parkimisvõimalustega.
 • Transiidi alustamised ja lõpetamised palume vormistada volitatud kauba saajate ja -saatjate juures. Juhul, kui see ei ole võimalik, saame tagada, et Veose TK (aadressil Maardu, Veose 4) parklas tööpäeviti kell 9.00-10.00 ja  15-16.00 olevad veokid, saavad transiidid lõpetatud või alustatud. Deklarantidel/printsipaalidel palume edastada dokumendid elektrooniliselt eriolukord.veose@emta.ee. Autojuhtidel palume veenduda, et vajalik vormistus on teostamisel/teostatud. 
 • Raudtee transiidi avamisel muudatusi ei ole.
   

Informatsioon päritolusertifikaatide teemal (EUR.1, A.TR):

Ajutiselt ei kinnitata paberkandjal päritolu sertifikaate Lennujaama TPs ega Muuga TPs.

Seoses COVID erikorraga on lubatud kasutada päritolusertifikaatide (EUR.1, A.TR) koopiaid, vt KOM info https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/covid-19-crisis-exceptional-measures-proods-of-preferential-origin-eu-ms.pdf (PDF)
 

Eksportijad, kes kasutavad päritolusertifikaatide koopiat:

 1. Eksportija/deklarant edastab päritolusertifikaadi taotluse elektroonselt tolli;
 2. Tolliametnik kinnitab päritolusertifikaadi koopia allkirjaga ja tolli templiga;
 3. Toll edastab allkirjastatud ja tolli templiga päritolusertifikaadi koopia eksportijale/deklarandile;
 4. Eksportija/deklarant edastab päritolusertifikaadi oma kliendile impordiriigis

Kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on üle 6000 euro, siis eksportijad, kellele toll on väljastanud heakskiidetud eksportija loa (HKE), neil on võimalik ise koostada kaubaarvele või muule äridokumendile vastavas lepingus ette nähtud sõnastusega päritoludeklaratsioon/ arvedeklaratsioon.

Kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on kuni 6000 eurot, võib päritoludeklaratsiooni/arvedeklaratsiooni koostada arvele või muule äridokumendile iga eksportija (ei pea olema heakskiidetud eksportija ja ei ole vaja täiendavalt tolli pöörduda).

Info heaks kiidetud eksportija loa taotlemise kohta: https://www.emta.ee/et/toll-kaubavahetus/paritolu/muud/heakskiidetud-eksportija-loa-valjastamine-arve-ja#taotlus

Erinevate lubade või õiguste taotlemiste kohta saab informatsiooni meie koduleheküljelt või tolliinfolt (tolliinfo@emta.ee või 880 0814).


Muuga TP Veose teeninduskohaga saate ühendust telefonil 676 4835 ja Muuga TP vabatsooni pääslaga saab ühendust telefonil 5855 6048, telefonid vastavad tööpäeviti kella 9.00-16.00.

Veel uudiseid samal teemal

19.07.2021

MTA ja PTA korraldavad ühisoperatsiooni „Lemmikloomad turvaliselt Eestisse“

Maksu- ja Tolliamet (MTA) ja Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) korraldavad 19.-30. juulil ühisoperatsiooni, mille eesmärk on kontrollida reeglite täitmist lemmikloomadega piiri ületamisel.

 
24.02.2021

Toll võtab üle Sillamäe piiripunkti kontrolli

Täna, 24. veebruaril võtab toll üle Politsei- ja Piirivalveameti piirikontrolli toimingud Sillamäe piiripunktis.