Sa oled siin

Maksukäitumise hinnangud: viiendiku ettevõtete maksukäitumises on tõsiseid puudusi

26 oktoober 2020

Maksu- ja Tolliameti (MTA) teenuse „Maksukäitumise hinnangud“ statistika järgi on enam kui pooltel Eesti ettevõtetel maksuasjad täiesti korras, tõsiseid puudusi on viiendikul ettevõtetest.

Suvel avatud tasuta ja vabatahtlikku, maailmas ainulaadset teenust on tänaseks kasutanud ligi 20 000 äriühingu esindajat, kes on vähemalt ühe korra käinud vaatamas, kuidas tema ettevõte MTA poolt vaadates paistab. Need, kellel on MTA hinnangul maksukäitumises probleeme, saavad teenuse keskkonnas konkreetsed juhtnöörid puuduste parandamiseks.

Kokku on teenuses hinnangud antud 160 000 ettevõtte kohta. Hinnangut näeb automaatselt vaid ettevõtte juhatuse liige, kuid MTA plaanib teenust edasi arendada nii, et hinnangut oleks soovi korral võimalik ka jagada.

MTA teenusejuhi Kaili Veiksaare sõnul tasub nüüd tulla taas oma ettevõtte kohta käivaid hinnanguid vaatama. „Hinnangud uuenevad iga kuu. Samuti lisame teenusesse uusi elemente, näiteks on nüüd hinnangu osa see, kuidas MTA poolt vaadates paistab ettevõtte käitumine seoses deklaratsioonil TSD kajastatud väljamaksetega,“ ütles Veiksaar. „Lahendatud on ka tehnilised probleemid, mis suvel uue teenuse kasutamist kohati segasid.“

Maksukäitumise hinnanguid näevad enda kohta äriühingud ja käibemaksukohusluslastest FIEd. Teenust saab automaatselt kasutada ettevõtte seaduslik esindaja ehk juhatuse liige, kui ta logib sisse e-MTAsse. Seejuures on võimalik soovi korral e-MTAs anda hinnangutele ligipääs ka raamatupidajale.

„Soovitame seda kindlasti teha, sest ka deklaratsioonide esitamisel tuleb ette palju eksimusi. Raamatupidaja saab sellisel juhul nende kohta tagasiside e-MTAst ning tal on võimalik puudused koheselt parandada. Tegemist on käepärase ja lihtsa tööriistaga,“ lisas Veiksaar. „Kui ettevõttel on hinnangutes maksuasjad korras, siis võib ta olla ka üsna kindel, et MTA tema poole ei pöördu. Ja vastupidi – kui on puudujääke, on peagi oodata MTA huvi.“

Maksukäitumise hinnangud põhinevad nii avalikul infol kui ka ettevõtja maksusaladusega kaitstud andmetel, mida ta on MTA-le ise esitanud. Uusi andmeid selle jaoks ei küsita ega koguta.

Ettevõtja saab rakenduses tagasisidet kahes osas:

Maksukuulekuse hinnang iseloomustab ettevõtte seadusest tulenevate kohustuste täitmise õigeaegsust ja korrektsust (ettevõtte võlg, süütegude olemasolu, maksumenetlused, vastutava isiku taust, deklaratsioonide esitamine). Lisaks võrreldakse seal ettevõtte deklareeritud töötasu väljamakseid Eesti keskmise töötasuga samadel ametikohtadel.

Maksuasjade korrasoleku hinnang juhib tähelepanu võimalikele puudustele ja ebakõladele andmete deklareerimisel ning võimaldab ettevõttel seeläbi oma maksukäitumist varakult parandada. Arvesse võetakse töötamise registri ja deklaratsioonide andmete korrasolu (müük, ost, töötamine, maksustatavad kulud ja väljamaksed), samuti MTA muid tähelepanekuid.

Hinnangud ja hinnangute näitajad kuvatakse numbrilise väärtusena skaalal 1–3 ja värvidega. Roheline (3) – kõik on korras. Kollane (2) – mõned puudused. Punane (1) – olulised puudused. 

Enda kohta saab maksukäitumise hinnanguid vaadata enam kui 160 000 ettevõtet. Septembrikuu seisuga oli kõik korras ehk kõik näitajad „rohelises“ neist 61 protsendil. 19 protsendil oli hinnang „kollane“ ehk nende maksuasjades oli mõningaid puudusi ning viiendikul oli tõsiseid puudusi ja hinnang „punane“.

Kõige rohkematel juhtudel mõjutas hinnangu tulemust ümbrikupalga risk – ettevõtte deklareeritud töötasu oli oluliselt madalam kui samade töökohtade keskmine töötasu. Palju probleeme oli ka ajatamata võlgadega, vastutava isiku tausta ja esitamata deklaratsioonidega. Enam kui 10 000 ettevõtet saavad hinnangutes soovituse vaadata üle ettevõtte omanduses oleva auto kasutamine, kuna see ei ole märgitud kui vaid ametisõitudeks kasutatav sõiduvahend.

Kui ettevõtja teeb oma puudused korda, siis MTAd sellest täiendavalt teavitada ei tule. Muudatused on teenuses nähtavad üldjuhul juba järgmisel päeval.

Lisaks koondab teenus ühte keskkonda ka avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse (näiteks aadress, tasutud riiklikud maksud, töötajate arv, võlad, erinevad load). Need andmed on nähtavad kõigile.

Maksukäitumise hinnangute valmimist ja arendamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. Teenuse arendas MTA koostöös ASi Nortal ja rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskusega (RMIT).

Lisainfo: https://www.emta.ee/maksukaitumise-hinnangud

 

Veel uudiseid samal teemal

17.09.2021

MTA hoiatab õngitsuskirjade eest

​Maksu- ja Tolliamet (MTA) hoiatab näiliselt asutuse nime alt saadetud õngitsuskirjade eest, milles palutakse isikutel avada tundmatuid linke. 

24.08.2021

Maksu- ja Tolliameti peadirektor lahkub ametist

​Maksu- ja Tolliameti peadirektor Madis Jääger lahkub 19. septembrist ametist, et jätkata tegevust erasektoris.