Sa oled siin

Euroopa - Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon

Euroopa - Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon on rahvusvaheline leping, mis sätestab ühe päritolureeglite komplekti konventsiooni osapooltele. Nimetatud konventsioon avaldati 26.02.2013 Euroopa Liidu Teatajas nr L 54. Protseduurid konventsiooni kohaldamiseks kestavad. 


Konventsiooni osapooled on:

  • Euroopa Liit
  • EFTA riigid (Norra, šveits, Liectenstein, Island)
  • Fääri Saared
  • Türgi
  • nn Barcelona protsessis osalevad riigid ehk Vahemeremaad (Jordaania, Egiptus, Palestiina, Iisrael, Tuneesia, Maroko, Alžeeria, Liibanon, Süüria )
  • nn EL stabilisatsiooni ja assotsiatsiooniprotsessis osalevad riigid ( Albaania, Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Montenegro, serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo).

Heaks on kiidetud ka Moldova ühinemine konventsiooniga.

Konventsiooniga luuakse üks suur diagonaalse kumulatsiooni piirkond, kus on ühendatud Euroopa - Vahemeremaad ja Lääne-Balkani riigid.
Päritolureeglite protokollid kõigis osapoolte vahel sõlmitud vabakaubanduslepingutes tuleb asendada protokollidega, mis viitavad konventsioonile. Selleks on vajalik asjassepuutuva lepingu pädeva ühiskomitee otsust päritolureeglite muutmiseks. Vastavad otsused on heaks kiidetud ja konventsioon kohaldub lepingutes EL- Serbia ja EL- Montenegro alates 01.02.2015. Teiste osapooltega otsuste vastuvõtmise protseduurid kestavad.

Euroopa Komisjon avaldab ELTs C seerias teatised kuupäevade kohta, millest alates kohaldatakse Euroopa - Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikku konventsiooni või päritolureegleid käsitlevaid protokolle, millega nähakse ette päritolu diagonaalne kumulatsioon kõnealuste konventsiooni osaliste vahel.
Viimane teatis C 22 avaldati 23.01.15.

 

27.01.2015