Sa oled siin

Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise assotsiatsioonilepingu ajutine kohaldamine alates 01.01.2016 ja määruse (EL) nr 374/2014 kohaldamise lõppemine 31.12.2015

Assotsiatsioonilepingut Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, mis on avaldatud ELTs L 161/29.5.2014, kohaldatakse ajutiselt alates 01.01.2016 vastavalt ELT L 321/5.12.2015 teatisele.

Lepingujärgseid tollimaksusoodustusi saavad selle kohaldamise kuupäevast nii Ukraina sooduspäritoluga kaubad impordil Euroopa Liitu kui ka Euroopa Liidu sooduspäritoluga kaubad impordil Ukrainasse, kui esitatakse lepingujärgne sooduspäritolutõend, liikumissertifikaat EUR.1 või arvedeklaratsioon. Lepingus on sätestatud, et pädev asutus liikumissertifikaatide kinnitamiseks Ukrainas on toll. Alates 1. jaanuarist 2016 peavad ELis vabasse ringlusesse lubamisel Ukraina päritoluga kaupadele soodustuste kohaldamiseks esitatud sertifikaadid olema kinnitatud Ukraina tolli poolt. Teiste ametkondade poolt Ukrainas kinnitatud sertifikaatide alusel ei kohaldata soodustusi, sest määruse (EL) nr 374/2014, millega anti ühepoolselt soodustusi Ukraina päritoluga kaupadele, kohaldamisaeg lõppeb 31.12.2015. Selle määruse alusel ei saa enam kohaldada tollimaksusoodustusi alates 01.01.2016. Lepingu protokoll nr 1, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted" määratlust ja halduskoostöö viise, on toodud lepingu lehekülgedel 1994–2120.


10.12.2015