Sa oled siin

Võimalikud uued meetmed veterinaarkontrolli alla kuuluvatele kaupadele EL-Venemaa ja EL-Valgevene piiril

Alates 30.11.2014 võib Vene Föderatsioon (VF) rakendada uusi kontrollimeetmeid kaupadele, mis kuuluvad VF-is veterinaarkontrolli alla. Kaupade nimekiri on avaldatud VF Valitsuse 07.08.2014 korralduses nr 778.


1. Nende kaupade import Kasahstani ja transiit teistesse riikidesse kui Venemaa, Valgevene ja Kasahstan läbi Vene Föderatsiooni territooriumi on lubatud ainult järgmiste VF-is asuvate piiripunktide kaudu:

  • Rahvusvahelised maantee piiripunktid "Ivangorod“, "Burachki“, "Torfyanovka", "Troebortnoe“, "Shumilkino“, "Pytalovo“;
  • Raudtee piiripunktid "Skangali“, "Valyiki“, "Suzemka“;
  • Sadamate kaudu.

2. Nende kaupade transiit Valgevene territooriumi kaudu võidakse keelata.
3. Vene poolel võivad piiril toimuda tõhustatud veterinaardokumentide kontrollid.

03.12.2014