Sa oled siin

Ühepoolsed kaubandusmeetmed Ukrainast pärit kaupadele

22. aprillil 2014 avaldati Euroopa Liidu Teatajas L 118 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 374/2014, milles käsitletakse Ukrainast pärit kaupadele kehtestatud tollimaksude vähendamist või kaotamist vastavalt määruse lisades sätestatule. Antud meetmed kohalduvad alates 23. aprillist ja kehtivad kuni assotsiatsioonilepingu kohaldamiseni Ukrainaga või kuni 1. novembrini 2014.

Soodustuste kohaldamiseks peavad kaubad vastama tolliseadustiku rakendussätete IV jaotise 2. peatüki 2. jao sätetele. See tähendab, et kohaldatavad sätted on toodud tolliseadustiku rakendussätete artiklites 97x kuni 123. Määrusega kehtestatud soodustuste kohaldamisel on päritolutõendiks liikumissertifikaat EUR.1 või juhul, kui pärinevate kaupade väärtus saadetises ei ületa 6000 eurot, võib väljastada ka arvedeklaratsiooni.
Liikumissertifikaate EUR.1 kinnitavad Ukraina Kaubandus-Tööstuskojad ja templite näidised on edastatud liikmesriikide tollidele. Näidised ei sisalda Krimmi Kaubandus-Tööstuskoja ja selle harukontorite templite näidiseid ning Sevastoopoli Kaubandus-Tööstuskoja templi näidist. Nende templitega kinnitatud sertifikaatide alusel ei saa soodustust kohaldada.
 

23.04.2014