Mitteresidendi residentsustõendite ning mitteresidendile omistatud Eesti registrikoodi kontrollimine ja vajadusel koodi väljastamine

Mitteresidentsuse päring


Mitteresidentsuse päringu kaudu on võimalik kontrollida Maksu- ja Tolliameti mitteresidentide registrisse kantud mitteresidentide andmeid. Päring on leitav ka Maksu- ja Tolliameti saidi avalehe allosas plokis „Päringud“.

Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vormi TSD lisal 2 tehtavate väljamaksete puhul tuleb märkida väljamakse saaja kohta registrikood Eestis.

Mitteresidentsuse päringu põhieesmärkideks on võimaldada mitteresidentidele tehtavate väljamaksete tegijail kontrollida, kas:

  • tulusaaja kohta on Maksu- ja Tolliameti andmebaasis välisriigi residentsustõend
  • isikul on nõutav registrikood Eestis
     

Registrikood Eestis ja Eesti isikukood

Registrikood Eestis

Registrikood Eestis tähendab käesoleval juhul:

  • füüsiliste isikute puhul Eesti isikukoodi või maksukohustuslaste registri koodi ning
  • juriidiliste isikute puhul Eesti äriregistri koodi või maksukohustuslaste registri koodi (NB! mitte käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit).
Eesti isikukood

Isikukoodi ei saa Maksu- ja Tolliametist.

Isikukoodi on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest koos elukoha registreerimisega või elukohta registreerimata Eesti välisesindusest.

Töötamise registris registreeritaval isikul peab tavaliselt olema Eesti isikukood.

Registrikoodi taotlemine


Juhul kui mitteresidendil puudub registrikood Eestis, tuleb väljamakse tegijal pöörduda registrikoodi saamiseks Maksu- ja Tolliameti poole, edastades Maksu- ja Tolliametile isiku registreerimiseks vajalikud andmed.

Väljamakse tegijal on võimalik Maksu- ja Tolliametile isiku registreerimiseks vajalikud andmed esitada kolmel viisil:

  • e-MTA kaudu, valides seal „Registrid ja päringud" > „Registreerimine" > „Mitteresidendi registreerimine"
  • postiga või e-posti teel (emta@emta.ee) saates
  • paberil Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos

Kui registrikoodi Eestis soovitakse korraga mitmele isikule, siis selleks saab kasutada veebilehelt „Mitteresident" leitava avalduse „Taotlus mitteresidendist väljamakse saaja Maksu- ja Tolliametis registreerimiseks" näidistabelit andmete esitamiseks (soovitavalt e-posti teel).

Esitatud andmete alusel väljastatakse avalduse esitajale registreeritava isiku registrikood Eestis 20 päeva jooksul.

Maksu- ja Tolliameti poolt mitteresidendile omistatud registrikood Eestis ei muuda isiku residentsust, s.t isik ei saa nimetatud protseduuri tagajärjel Eesti residendiks ning sellega ei kinnitata ka välisriigi maksuresidentsust. Temale tehtud maksustatavad väljamaksed tuleb endiselt deklareerida vastavalt kas TSD lisal 2 või muul mitteresidendi deklaratsioonil (vormid A1, E1, V1, FIDEK).

Täpsemat infot koodi kontrollimise ja väljastamise kohta saab ka Maksu- ja Tolliametist.

 

20.09.2019