2010. aasta TSD ja tõendid

 • Vorm TSD (30.6 KB, PDF) Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon
  Form TSD (39.15 KB, PDF) Declaration of income and social tax, unemployment insurance premiums and contributions to mandatory funded pension
  How to fill in form TSD (23.37 KB, PDF)
 • Vorm TSD lisa 1 (33.83 KB, PDF) Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse 
  Form TSD annex 1 (33.86 KB, PDF) Payments made to resident natural persons, withheld income tax, unemployment insurance premiums and constributions to mandatory funded pension and calculated social tax
  Vorm TSD lisa 1 lisaleht (33.62 KB, PDF)
  How to fill in form TSD annex 1 (33.86 KB, PDF)
 • Vorm TSD lisa 2 (37.72 KB, PDF) Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks
  Form TSD annex 2 (66.35 KB, PDF) Payments made to non-resident natural persons, withheld income tax, unemployment insurance premiums and calculated social tax
  How to fill in form TSD annex 2 (26.91 KB, PDF)
 • Vorm TSD lisa 3 (32.82 KB, PDF) Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks
 • Vorm TSD lisa 4 (32.56 KB, PDF) Erisoodustused
 • Vorm TSD lisa 5 (1.45 MB, PDF) Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud
 • Vorm TSD lisa 6 (1.77 MB, PDF) Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning mitteresidendi püsiva tegevuskoha kasumieraldised
 • Vorm TSD lisa 7 (53.46 KB, PDF) Dividendid, muud kasumieraldised ning väljamaksed omakapital

Tõendid

07.02.2016