Mitteresidendist juriidilise isiku deklaratsioonide vormid 2018

  • Vorm/Form A1 (215.31 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld (2018. aasta tulude kohta, mis on saadud alates 10. jaanuarist 2018. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)
  • Vorm/Form E1 (338.42 KB, PDF) Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon / Income tax return on business income of non-resident derived in Estonia (2018. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)
  • Vormi E1 lisa (570.32 KB, PDF) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine
  • Vorm/Form V1 (237.26 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (2018. aasta tulude kohta, mis on saadud alates 10. jaanuarist 2018. aasta ja sellele järgnevate aastate tulude kohta)
     

TSD, ESD ja tõendid 2018 »
 

19.07.2019