Lepinguliste investeerimisfondide deklaratsioonid 2020

 • Vorm/Form A1 (373.49 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld (2019. aasta tulude kohta)
 • Vorm/Form V1 (237.26 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (2019. aasta tulude kohta)
 • Vormi TSD lisa 2 (kehtiv alates 01.07.2020 tehtud väljamaksetele) (364.02 KB, PDF) „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks"
  Vormi TSD lisa 2 täitmise juhend alates 01.07.2020 (911.39 KB, PDF) 

  Vormi TSD lisa 2 (kehtiv kuni 30.06.2020) (437.84 KB, PDF) „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks"
  Vormi TSD lisa 2 täitmise juhend (kehtiv kuni 30.06.2020) (892.29 KB, PDF)
   

08.02.2021