Sa oled siin

Kohustusliku kogumispensioni makse mitteresidendi töötasult

Maksuhaldur juhib tööandjate tähelepanu, et mitteresidendi töötasult ei tule kinni pidada kohustusliku kogumispensioni makset.

Kogumispensionide seaduse § 6 kohaselt laieneb kohustusliku kogumispensioni süsteem ainult Eesti residentidele. Esineb aga juhtumeid, kus mingil põhjusel mõned Eestis töötavad mitteresidendid liituvad kohustuslike pensionifondidega, ja pensionikeskuse kodulehele www.pensionikeskus.ee ilmuvad andmed selle kohta, et nad on kogumispensioni kohustatud isikud. Maksuhaldur juhib tööandjate tähelepanu sellele, et vaatamata liitumisele pensionifondiga, ei kuulu maksudeklaratsiooni TSD lisal 2 deklareeritav mitteresidendi töötasu maksustamisele kohustusliku kogumispensioni maksega.

Tuletame meelde, et residendi mõiste on sätestatud tulumaksuseaduse §-s 6 ning alates aastast 2011 on füüsiline isik kohustatud teavitama maksuhaldurit residentsuse tekkimisest või muutumisest (tulumaksuseaduse § 6 lg 6) rahandusministri kehtestatud vormil. Maksuarvestuse õigsuse huvides soovitame tööandjatele informeerida sellest oma mitteresidendist töötajaid.

 

04.02.2011
 

22.01.2016