Tööandja sõiduauto erisoodustuse maksustamine

Erisoodustus tekib tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise võimaldamisel. See tähendab, et ei ole oluline tööandja sõiduauto kasutamine erasõitudeks, vaid sõiduauto kasutamise võimaldamine. Samuti ei ole oluline tööandja sõiduauto kasutamisel erasõitude hüvitamine, sest see ei muuda erisoodustuse maksustamist.

Tööandja sõiduauto kasutamisel

erisoodustuse maksustamise kord

Erisoodustuse hind on uuel sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja üle 5 aasta vanusel sõiduautol 1,47 eurot kW kohta kuus. Sõiduauto mootori võimsuse (kW) leiab Transpordiameti liiklusregistrist või sõiduauto registreerimistunnistuselt (tehnilisest passist).

Hübriidsõiduautode puhul on aluseks Transpordiameti liiklusregistris või tehnilises passis märgitud sisepõlemismootori maksimumvõimsus (kW).
Elektriautode ja gaasiautode puhul on samuti aluseks Transpordiameti liiklusregistris või tehnilises passis märgitud mootori võimsus (kW).

Erisoodustuse hinda on võimalik arvutada kilovatipõhiselt ka kaubiku (N1-kategooria sõiduki) puhul, mida tööandja võimaldab kasutada erasõitudeks.

sõidupäeviku pidamine

Kuna erasõite ei ole võimalik hüvitada arvestuse alusel, siis seetõttu ei ole vajalik ka sõidupäeviku pidamine. Samas kui tööandja tahab tõendada sõiduauto kasutamist üksnes ettevõtluses ja töösõitude tarbeks, siis on võimalik sõidupäevikut pidada (nt elektroonilist GPS-sõidupäevikut vm). Kui on tõendatud, et tööandja võimaldab sõiduautot kasutada üksnes töösõitudeks, siis erisoodustus ei teki.

Kuna erisoodustuse maksustamine ei olene sõiduauto kasutamisest erasõitudeks ja erasõite ei ole võimalik hüvitada arvestuse alusel, siis juhul kui tööandja ka rendib sõiduauto töötajale soodus- või turuhinnaga, siis erisoodustuse maksukohustus tekib ikka kilovatipõhise arvestuse alusel.

Kui autorendifirma või liisinguandja rendib oma töötajale kui kliendile sõiduautot rendituruhinnaga, siis ei teki autorendifirmal või liisinguandjal erisoodustuse maksukohustust.

Transpordiameti teavitamine

Kui tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks, siis tuleb tööandjal sellest Transpordiametit teavitada.

Kui firma rendib sõiduautot teisele firmale või eraisikule, siis tuleb teha Transpordiameti liiklusregistris märge selle kohta, et sõiduautot kasutatakse üksnes tööülesannete täitmiseks. Rendileandja ei saa tagada seda, et rentnik teeb autoga ainult töösõite. Kui rentnik võimaldab oma töötajatel sõiduautot kasutada ka erasõitudeks, siis sõltumata Transpordiameti liiklusregistri märkest tuleb rentnikul sõiduauto erisoodustuselt maksud deklareerida ja tasuda.

Alates 2017. detsembrikuu keskpaigast saab teavitusi esitada Transpordiameti e-teeninduse kaudu. Alates 2. jaanuarist 2018 on võimalik teavitusi esitada Transpordiameti teenindusbüroodes. Täpsema info saate Transpordiameti kodulehelt.

Transpordiametit tuleb teavitada M1-kategooria sõidukite, st sõiduautode üksnes töösõitudeks kasutamise võimaldamisest. N1-kategooria sõiduki (kaubiku) kasutamise osas Transpordiametit teavitada ei tule.

erisoodustuse deklareerimine

Tööandja sõiduauto erisoodustus deklareeritakse maksudeklaratsiooni vorm TSD lisal 4 iga järgneva kuu 10. kuupäevaks. Erisoodustuse maksukohustus tasutakse tavapäraselt TSD alusel.

erisoodustuse maksukohustus

Erisoodustuse maksukohustus kujuneb uue auto puhul 1,30 eurot ühe kW kohta kuus (tulumaks ja sotsiaalmaks 1,96 eurolt, tulumaksukohustus 1,96 × 20/80 = 0,49 eurot ning sotsiaalmaksukohustus (1,96 + 0,49) × 33% = 0,81 eurot, seega kokku maksukohustus 0,49 + 0,81 = 1,30 eurot) ja üle 5 aasta vanuse auto puhul 0,97 eurot ühe kW kohta kuus (tulumaks ja sotsiaalmaks 1,47 eurolt).

Erisoodustuse maksumus arvutatakse sõiduauto võimsuse järgi (1.96 eurot kW kohta või kui sõiduauto on vanem kui 5 aastat, siis 1,47 eurot kW kohta). Seega näiteks uue 190 kW võimsusega sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,96 × 190 = 372,40 eurot ning sellelt arvutatud maksukohustus on 246,72 eurot (tulumaksukohustus 372,40 × 20/80 = 93,10 eurot ning sotsiaalmaksukohustus (372,40 + 93,10) × 33% = 153,62 eurot, seega kokku maksukohustus 93,10 + 153,62 = 246,72 eurot). Uue 90 kW võimsusega sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,96 × 90 = 176,40 eurot ning sellelt arvutatud maksukohustus on 116,87 eurot (tulumaks ja sotsiaalmaks).


 

01.10.2021