Summeeritud hüvitise väljamaksmine isikliku sõiduauto kasutamise eest

Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määrus nr 164 ei sätesta maksuvabastuse saamiseks isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstud hüvitise igakuise väljamaksmise nõuet.

Seega maksuvabastuse arvestamisel on oluline, kuipalju ühe kalendrikuu kohta on arvestatud isikule tööandja huvides tehtud sõitude kompenseerimiseks hüvitist.  See tähendab seda, et nimetatud hüvitisi saab maksta töötajale ka summeeritult ehk ühes kalendrikuus kassapõhiselt rohkem 335 eurot, kuid oluline on, et ühe kuu kohta ei arvestataks hüvitist üle ettenähtud piirmäära.

Kui kalendrikuu kohta tuleb arvestusliku hüvitise summa suurem kui piirmäär, siis arvestatakse erisoodustus iga kuu kohta eraldi ja erisoodustus tuleb deklareerida selles kuus, millal hüvitise väljamaksmine toimus.

Selleks, et selliselt makstud hüvitisele kohalduks maksuvabastus, on oluline, et tööandja oleks teinud otsuse hüvitise maksmise kohta ENNE hüvitise arvestama hakkamist ning selle väljamaksmist. Seega hüvitist makstakse summeeritult tagantjärgi, mitte ette tulevaste kuude kohta.
 

Uuendatud septembris 2014
 

29.01.2016