Väärtpaberi võõrandamisest saadud kasu

Kasuna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahet. Väärtpaberite vahetamisel loetakse kasuks vahetatava väärtpaberi soetusmaksumuse ja vahetuse tulemusena saadud väärtpaberi turuhinna vahe.

Kasu väärtpaberitehingutest tuleb deklareerida sellel aastal, millal väärtpaberi võõrandamine tegelikult toimub.


Küsimus
Kas käesoleval aastal ostetud, kuid veel võõrandamata aktsia soetusmaksumust saab deklareerida kuluna?

Vastus
Aktsia soetusmaksumus võetakse arvesse sellel maksustamisperioodil, millal aktsia võõrandatakse. Seega käesoleval aastal ostetud aktsia soetusmaksumust kuluna deklareerida ei saa.

 

11.01.2016