Tööandjalt või juriidiliselt isikult soodushinnaga või tasuta saadud väärtpaberite soetusmaksumus

Kui töötaja on saanud tööandjalt tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, millelt tööandja on tasunud erisoodustuse-, tulu- ja sotsiaalmaksu, või füüsiline isik on saanud kingitusena juriidiliselt isikult väärtpaberi, mis on juriidilise isiku poolt maksustatud, siis nende väärtpaberite võõrandamisel lisatakse soetusmaksumusele ka tööandja või juriidilise isiku poolt maksustatud väärtpaberite summa. Seejuures tuleb väärtpaberi andnud tööandjalt või juriidiliselt isikult küsida vabas vormis tõend, kus on näidatud väärtpaberi väljastaja nimi ja registrikood, väärtpaberite liik, hulk ja maksumus ning summa, mis on juriidilise isiku poolt tulumaksuga maksustatud.

Kuna nimetatud summat saab arvesse võtta ainult juhul, kui juriidiline isik on tasuta või soodushinnaga väärtpaberite turuhinna maksustanud, siis on vajalik, et tõendil oleks näha, millal ja millises vormi TSD lisas (lisas 4 või lisas 5) nimetatud summa on kajastatud.

Küsimus
Kuidas kujuneb soetusmaksumus väärtpaberitele, mida inimene omandas optsioonilepinguga Eesti tööandjalt?

Vastus
Maksumaksja saab soetusmaksumusena arvesse võtta enda poolt tehtud kulu optsiooni alusvara omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud optsiooni väärtust tööandja väljastatud tõendi alusel.

 

11.01.2016