Omandireformi käigus tagastatud päritud vara müük

Juhul kui pärija müüb pärandajalt saadud maa, mille pärandaja sai tagasi omandireformi käigus, siis selle maa müük on pärijale maksuvaba ja deklareerimisele ei kuulu.

Juhul aga kui pärija müüb pärandajalt saadud omandireformi käigus tagastatud maa, mille kinnisasja oluliseks osaks on eluruum (v.a pärija elukohana kasutusel olev eluruum) , siis selle vara müük ei ole pärijale maksuvaba ning kuulub deklareerimisele.
 

11.01.2016