Sa oled siin

Füüsilisest isikust ettevõtja tulu on ka riigi tasutud 2020. aasta esimese kvartali sotsiaalmaksu avansiline makse

Riik toetas seoses eriolukorraga füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE) ja tasus FIE 2020. aasta esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse kuni 534,60 eurot.

Tegemist on FIE ettevõtlusega seotud toetusega, mis kuulub maksustamisele tulumaksuseaduse § 14 alusel ja deklareerimisele residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormi E real 1.1.6 „Toetused ja hüvitised, mis on saadud seoses ettevõtlusega ettevõtlustuluna" või sõltuvalt FIE ettevõtlusest real 2.1.2 (põllumajandus) või real 3.6 (metsandus).

Kuna arvestame e-teenuste keskkonnas selle summa FIE sotsiaalmaksu kuluna, siis kujuneb nii ka FIE lõplik maksuarvestus õige.
 

05.03.2021