Sa oled siin

Väiketootjana isevalmistatud alkohoolse joogi müük

Erinevatel üritustel isevalmistatud veini või koduõlle müümiseks piisab vaid mõnest sammust, et saada seaduslikuks tootjaks. Nii annate klientidele ja koostööpartneritele märku, et olete usaldusväärne, teie kaup on kvaliteetne, olete ametlik väiketootja ja saate oma toodet reklaamida.

Kui plaanite asuda tegutsema väiketootjana ning toota aastas kuni 40 000 liitrit õlut või kuni 15 000 liitrit veini ja kääritatud jooki, siis tuleb ette võtta järgmised sammud, et oma tegevus ametlikuks muuta ja õlle puhul maksta ka 50% väiksemat aktsiisi.

 1. Registreerida ennast äriregistris ja üldjuhul ka käibemaksukohustuslaseks.
 2. Esitada Maksu- ja Tolliametile (MTA) taotlus (164.77 KB, RTF) aktsiisilao tegevusloa saamiseks. Juurde tuleb lisada:
  1. äriplaan ehk 1) mida toodetakse, 2) toodete etanoolisisaldus ehk valmistoodete kangus, 3) millises mahus plaanitakse alkoholi toota, 4) tekkida võiva maksukohustuse suuruse arvutus;
  2. millised on aktsiisilao tingimused ja kus see paikneb – see võib olla kelder, garaaž või tuba, kuid see peab olema lukustatav ja sinna jõudmiseks ei tuleks minna läbi eluruumide, paiknemise kohta võib plaani ka oma käega joonistada;
  3. tootmisprotsessi kirjeldus – tootmisetappide ja seadmete kirjeldus;
  4. kuidas mõõdetakse toorainet, pooltoodet, valmistoodet üldjuhul peavad mõõtemahutid olema taadeldud, kuid väga väikeste mahtude puhul (näiteks kääritamine toimub kuni 200-liitrises mahutis) võib mõõta ka kalibreeritud ämbriga;
  5. kuidas toote alkoholisisaldust kontrollitakse – näiteks kuni 4000-liitrise aastatoodangu puhul piisab, kui kord aastas Veterinaar- ja Toidulaboratoorium seda kontrollib;
  6. kuidas käib arvestuse pidamine – väga väikese tootja puhul piisab ka päevikust, kus on kirjas, millest mida ja kui palju toodeti, kui palju toodangut on laos ning mida ja kui palju müüdi ehk väljastati aktsiisilaost.

Täpsema selgituse esitatavate dokumentide kohta leiate juhendist „Alkoholi väiketootja aktsiisilao tegevusloa saamise tingimused ning tegevusele ja tegevuskohale kehtestatud nõuded (mai 2019)" (465.53 KB, PDF).

Aktsiisilao tegevusloa taotlemine on tasuta ja kõik vajalikud dokumendid saab esitada e-MTAs või e-posti aadressil aktsiisid@emta.ee. MTA klienditeenindajad on igati taotluse täitmisel abiks (tel 676 1477, 676 1644).

 1. Kui tootmine toimub oma kodus, tuleb Põllumajandus- ja Toiduametile (PTA) esitada enne käitlemise alustamist majandustegevusteade eraelamus toidu käitlemise kohta. Seda saab teha näiteks läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali. Kui on plaanis kasutada spetsiaalseid tootmisruume, tuleb taotleda alkoholi tootmiseks tegevusluba, seda samuti eelnimetatud kliendiportaali kaudu. Enne majandustegevusteate või tegevusloa taotluse esitamist peab olema:
 1. koostatud enesekontrolliplaan,
 2. õllele määratud säilimisaeg.
 1. Kui plaan on oma toodangut müüa avalikel üritustel, siis tuleb veel lisaks enne minekut esitada PTA-le majandustegevusteade ajutise/teisaldava jaemüügi kohta, mida saab teha näiteks läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali.

  Majandustegevusteate esitamine on tasuta. Tegevusloa saamiseks tuleb maksta toidujärelevalve tasu, mida arvestatakse tegevusloa taotluse menetlemisele kulunud aja eest (tunnitasu määr 2019. aastal on 12.30 eurot) ja tasu suuruse määrab PTA. Toidujärelevalve tasu tuleb maksta ka edaspidise majandustegevuse jooksul, kui järelevalveametnik aeg-ajalt tootmistingimusi üle vaatamas käib.

  Lisaküsimuste korral saab pöörduda oma tegutsemiskoha järgse PTA keskuse poole.
   
 2. Kui MTA-lt on saadud aktsiisilao tegevusluba ning PTA-le esitatud majandustegevusteade või saadud tegevusluba tootmise kohta, siis tuleb oma valmistatud alkohoolne jook registreerida ka riiklikus alkoholiregistris. Selleks tuleb PTA-le esitada taotlus alkoholiregistri iseteeninduskeskkonna kaudu. Taotlusele tuleb juurde lisada:

  1. volitatud laboratooriumi poolt väljastatud katseprotokoll (näiteks õlle puhul on vaja lasta laboris analüüsida ainult alkoholisisaldust);
  2. kui tegemist on tarbijale üleandmiseks ettenähtud müügipakendisse pakendatud (näiteks pudelisse) alkohoolse joogiga, siis ka müügipakendil kasutatavate etikettide näidised või värvifotod. Müügipakendisse pakendamata (nn „lahtine“ ehk vaadis) alkohoolse joogi puhul etikette ei nõuta.

Enne taotluse esitamist tuleb tasuda ka riigilõiv 10 eurot.

Eestis teevad alkoholianalüüse registrikande taotlemiseks Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (Kreutzwaldi 30, Tartu) ning Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kesklabor (Marja 4d, Tallinn).

Alkoholi registreerimist puudutavate küsimuste korral võite pöörduda alkoholiregistri peaspetsialistide poole telefonidel 605 1738 ja 605 6878).

 1. Kui plaanite minna müüma müügipakendisse pakendamata (näiteks vaadis) alkohoolset jooki, siis tagage, et müügikohas oleks kergesti nähtaval kohal selgesti loetavalt järgmine teave:
  1. alkohoolse joogi nimetus (näiteks õlu);
  2. allergiat või talumatust põhjustada võiv koostisosa või aine (PDF) (õlle puhul enamasti gluteeni sisaldavad teraviljad (näiteks odra- ja rukkilinnased), veinides enamasti sulfitid);
  3. oma ettevõtte nimi;
  4. alla 10% vol alkoholisisaldusega õllede puhul ka minimaalne säilimisaja tähtpäev („parim enne“).

 

02.06.2021