Hiinast pärit päikesepaneelide ja nende elementide lõplikku dumpinguvastast ja tasakaalustavat tollimaksu laiendati Malaisiast ja Taiwanist lähetatud päikesepaneelide ja nende elementide impordile

Alates 13. veebruarist 2016 laiendatakse määrusega 1238/2013 kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu ja määrusega 1239/2013 kehtestatud tasakaalustavat tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordile, olenemata, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevana või mitte.

Teatud äriühingud, kes on loetletud määruse 2016/185 ja määruse 2016/184 artikli 1 lõikes 1 saavad siiski tasakaalustavast ja dumpinguvastasest tollimaksust vabastusi, kui esitavad tollile eelnevalt nimetatud määruste artikli 1 lõikes 2 toodud nõuetele vastava faktuurarve. Faktuurarve puudumisel rakendatakse „kõikide teiste äriühingute“ suhtes kohaldatavat tollimaksumäära ja deklareerimisel on sel juhul vaja kasutada TARICi lisakoodi B999.

Laiendatud tasakaalustavat ja dumpinguvastast tollimaksu rakendatakse CN-koodide ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90 alla klassifitseeritud kaupade impordil.

Vastavalt määruse 2016/185 ja määruse 2016/184 artikli 1 lõikele 3 nõutakse laiendatud tollimaks tagantjärele sisse ka impordilt, mis deklareeriti vabasse ringlusse perioodil 30.05.2015 kuni 12.02.2016.

Vaata ka teadet Hiina päikesepaneelidele lõpliku dumpinguvastase ja tasakaalustava tollimaksu kehtestamise kohta.

Anne-Lii Lillbok, tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629

25.02.2016