Alates 13. veebruarist 2016 kehtib Hiina ja Venemaa külmvaltsitud lehtterastoodete impordile ajutine dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2016/181 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Venemaa Föderatsioonist pärit rauast või legeerimata terasest või muust legeerterasest, kuid mitte roostevabast terasest, lehtvaltstooted, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise, impordi suhtes, välja arvatud:

  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise, rullides või mitte, igasuguse paksusega, elektrotehnilised;
  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, rullides, paksusega alla 0,35 mm, lõõmutatud (nn must raudplekk);
  • muust legeerterasest lehtvaltstooted, igasuguse laiusega elektrotehnilisest räniterasest ja
  • legeerterasest lehtvaltstooted, muu töötluseta peale külmvaltsimise, kiirlõiketerasest.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga hõlmatud toode klassifitseeritakse CN-koodide ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80 ja 7226 92 00 alla ning lubatakse liidus vabasse ringlusse ajutise tollimaksu summa suuruse tagatise tasumisel.

Ajutist dumpinguvastast tollimaksu kohaldatakse kuue kuu vältel.

Maksumäärade suurused leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

Anne-Lii Lillbok, tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629
 

22.02.2016