Ukraina keevistorude impordile ei kehti enam dumpinguvastaseid meetmeid

Alates 28. jaanuarist 2015 ei kehti Ukrainast pärit rauast või legeerimata terasest keevistorude impordi suhtes enam dumpinguvastast tollimaksu. Meetmed tunnistati kehtetuks ja menetlus lõpetati komisjoni rakendusmäärusega nr 2015/110.

Venemaalt, Valgevenest ja Hiinast pärit rauast ja legeerimata terasest ümmarguse ristlõikega ja kuni 168,3 mm välisdiameetriga keevistorude (välja arvatud nafta ja gaasi torujuhtmetes kasutatavad magistraaltorud ning nafta- ja gaasipuuraukudes kasutatavad surve- ja puurtorud ning tsiviillennunduses kasutatavad täppistorud ja külge ühendatud liitmikega torud, mis sobivad gaasi ning vedeliku juhtimiseks) impordi suhtes siiski pikendati eelnevalt nimetatud määrusega dumpinguvastase tollimaksu kehtivust.

Kõnealused keevistorud klassifitseeritakse CN-koodide ex 7306 30 41, ex 7306 30 49, ex 7306 30 72 ja ex 7306 30 77 alla.

Lõplikud dumpinguvastased tollimaksumäärad ja lisakoodid leiab määrusest ja ETTst.

Anne-Lii Lillbok
676 2629
 
02.02.2015