Teade Venemaalt ja Hiinast pärit külmvaltsitud lehtterastoodete importi käsitleva dumpinguvastase menetluse algatamise kohta

Euroopa Komisjon on saanud kaebuse, milles väidetakse, et teatavaid Venemaa ja Hiina päritoluga külmvaltsitud lehtterastooteid imporditakse dumpinguhinnaga ja et see tekitab olulist kahju liidu tootmisharule.

Kaebuses esitatud väidete kindlaks tegemiseks algatas komisjon dumpinguvastase uurimise. Uurimisega tehakse kindlaks, kas kõnealustest riikidest pärit uurimisalust toodet imporditakse dumpinguhinnaga ning kas kõnealune dumping on põhjustanud kahju liidu tootmisharule. Selleks kutsutakse uurimises osalema asjaomaste riikide uurimisalust toodet eksportivad tootjad.

Uurimisaluseks tooteks on rauast või legeerimata terasest või muust legeerterasest, kuid mitte roostevabast terasest lehtvaltstooted igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise, v.a:

  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, muu töötluseta peale külmvaltsimise, rullides või mitte, igasuguse paksusega, elektrotehnilised;
  • lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, igasuguse laiusega, külmvaltsitud, plakeerimata, pindamata või katmata, rullides, paksusega alla 0,35 mm, lõõmutatud (nn „must raudplekk”);
  • muust muust legeerterasest lehtvaltstooted, igasuguse laiusega elektrotehnilisest räniterasest ja
  • legeerterasest lehtvaltstooted, muu töötluseta peale külmvaltsimise, kiirlõiketerasest.

Praegu klassifitseeritakse toode CN-koodide ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00 alla.

Kõiki huvitatud isikuid (eksportivad tootjad või nende nimel tegutsevad esindajad) palutakse endast teada anda komisjonile 15 päeva jooksul alates teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas (avaldatud 14.05.2015).

Dumpinguvastane uurimine viiakse lõpule 15 kuu jooksul pärast teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Vastavalt alusmääruse 1225/2009 artikli 7 lõikele 1 võidakse ajutised meetmed kehtestada hiljemalt üheksa kuud pärast teate avaldamist.

Vt lähemalt Euroopa Komisjoni teadet 2015/C 161/07.


Anne-Lii Lillbok
Tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629
 

19.05.2015