Rauast või terasest kinnitusdetailide impordi suhtes pikendati dumpinguvastase tollimaksu kehtivust

Komisjoni rakendusmäärusega 2015/519 pikendati Hiinast pärit rauast või terasest (v.a roostevabast terasest) kinnitusdetailide, s.t puidukruvide (v.a võtmega keeratavad puidukruvid), isekeermestavate kruvide, muude peaga kruvide ja poltide (nende juurde kuuluvate mutrite või seibidega või ilma, v.a varrastest, lattidest, profiilidest või traadist treitud, täisristlõikega kruvid ava läbimõõduga kuni 6 mm ning kruvid ja poldid raudtee ehitusmaterjalide parandamiseks) ning seibide impordi suhtes kohalduva dumpinguvastase tollimaksu kehtivust.

Kõnealused tooted klassifitseeritakse CN-koodide 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 ja ex 7318 22 00 alla.

Äriühingutele kehtivaid individuaalseid tollimaksumäärasid kohaldatakse juhul, kui tollile esitatakse nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Vastava arve puudumisel kohaldatakse kõikide teiste äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksumäära.

Samuti pikendati dumpinguvastase tollimaksu laiendust Malaisiast lähetatud samasuguste rauast või terasest kinnitusdetailide impordile, olenemata sellest, kas need deklareeritakse Malaisiast pärinevana või mitte.

Dumpinguvastase tollimaksu määrad, lisakoodid ja kehtestatud tingimused leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Vt lisaks „Malaisiast lähetatud rauast või terasest kinnitusdetailidele kehtestati tagasiulatuvalt dumpinguvastane tollimaks".

Anne-Lii Lillbok
Tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629

07.04.2015