Kambodžast, Pakistanist ja Filipiinidelt lähetatud jalgratastele laienes dumpinguvastane tollimaks

Alates 20. maist 2015 laiendatakse määrusega 502/2013 kehtestatud dumpinguvastast tollimaksu Kambodžast, Pakistanist ja Filipiinidelt lähetatud jalgrataste ja muude mootorita rataste (sealhulgas kolmerattalised veojalgrattad, kuid mitte monorattad) impordile, olenemata sellest, kas päritolumaana on deklareeritud Kambodža, Pakistan ja Filipiinid või mitte.

Siiski on määruse 2015/776 artiklis 1 loetletud äriühingute toodetud jalgrattad sel juhul vabastatud dumpinguvastasest tollimaksust, kui tollile esitatakse määruse 2015/776 lisas sätestatud nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Vastava arve puudumisel kohaldub kehtestatud laiendatud dumpinguvastane tollimaks.

Lõplikku dumpinguvastast tollimaksu laiendatakse CN-koodide ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 alla klassifitseeritud kaupade impordile.

Vastavalt määruse 2015/776 artikli 1 lõikele 3 nõutakse laiendatud dumpinguvastane tollimaks tagantjärele sisse ka nendelt jalgratastelt, mis deklareeriti vabasse ringlusse perioodil 04.09.2014 kuni 19.05.2015.

Vaata ka teadet Kambodžast, Pakistanist ja Filipiinidelt lähetatud jalgrataste impordi registreerimise kohta.

 

Anne-Lii Lillbok
Tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
676 2629

22.05.2015