Alates 28. augustist 2015 kehtib Taiwani ja Hiina päritoluga roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks

Komisjoni rakendusmäärusega 2015/1429 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit roostevabast terasest lehtvaltstoodete impordile, mida ei ole töödeldud muul viisil kui külmvaltsimise teel.

Kõnealused tooted klassifitseeritakse järgnevate CN-koodide alla: 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ja 7220 20 89.

Äriühingutele kindlaks määratud individuaalseid dumpinguvastaseid tollimaksumäärasid kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse määruse artiklis 1 märgitud nõuetele vastav ja kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõikide muude äriühingute suhtes kohaldatavat tollimaksumäära.

Dumpinguvastase tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

Roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordi eest määruse 2015/501 kohaselt nõutakse lõplikult sisse ajutiste dumpinguvastaste tollimaksudena tagatiseks antud summad. Dumpinguvastase tollimaksu lõplikku määra ületavad tagatissummad vabastatakse.

Vaadake lisaks teadet roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjalile ajutiste dumpinguvastaste tollimaksude kehtestamise kohta.

Anne-Lii Lillbok
Tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist
tel 676 2629
 

01.09.2015