Alates 17. detsembrist 2015 registreeritakse käsikahveltõstukite import

Vastavalt komisjoni rakendusmäärusele nr 2015/2346 registreeritakse Hiina Rahvavabariigist pärit käsikahveltõstukite, mis omavad nn kaalunäidusüsteemi, mis koosneb šassiisse integreerimata kaalumismehhanismist vea ülemmääraga 1% koorma massist või rohkem ning nende oluliste osade, s.o šassiide ja hüdraulika import.

Registreerimine on algatatud seoses uurimisega, et teha kindlaks, kas hoitakse kõrvale meetmetest, mis on kehtestatud rakendusmäärusega nr 1008/2011.

Registreerimisega tagatakse, et kui uurimise tulemusena kehtestatakse dumpinguvastased tollimaksud, oleks neid tollimakse võimalik kooskõlas dumpinguvastase alusmääruse nr 1225/2009 artikli 14 lõikega 5 registreeritud impordilt sisse nõuda tagasiulatuvalt.

Registreerimisnõue aegub 9 kuu möödumisel.
 

Anne-Lii Lillbok
Tolliosakonna tollitalituse peaspetsialist

29.12.2015