Bimetallist isepuurivate ja isekeermestavate kruvide dumpinguvastast tollimaksu saab tagasi taotleda

31. juulil 2014 avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni rakendusmäärus nr 830/2014, millega muudetakse nõukogu määruses nr 1890/2005  ning nõukogu rakendusmäärustes nr 2/2012  ja nr 205/2013  kehtestatud tootevalikut.


Euroopa Komisjoni uurimine selgitas välja, et lõpliku dumpinguvastase tollimaksu alla ei kuulu:

  • bimetallist isepuurivad kruvid, mille tüvi ja pea on roostevabast terasest ning teravik ja keermed süsinikterasest, mis on keevisliitega ühendatud ja mis võimaldab kruvil teha augu ja keerata oma keermestiku kõvasse metalli või terasesse
  • bimetallist isekeermestavad kruvid, mille tüvi ja pea on roostevabast terasest ja keermed süsinikterasest, mis on keevisliitega ühendatud ja mis võimaldab kruvil keerata oma keermestiku kõvasse metalli või terasesse.

Mõlemad tooted klassifitseeritakse CN-koodi ex 7318 14 10 alla.

Kuna esialgseid dumpinguvastaseid meetmeid ei oleks tulnud kohaldada bimetallist kinnitusdetailide suhtes, rakendatakse uurimise järeldust tagasiulatuvalt alates esialgse määruse jõustumise kuupäevast.

Sellest tulenevalt saavad äriühingud esitada tollile kõnealuste toodete impordil alates 22. maist 2005 tasutud dumpinguvastase tollimaksu tagasimakse taotluse.

Tollimaksu tagasimaksmist või vähendamist tuleb taotleda tollilt kooskõlas kohaldatavate tolliõigusaktidega. Juhul, kui tolliseadustiku artikli 236 lõikes 2 sätestatud tähtajad on möödunud, pikendatakse neid määruse 830/2014 artikli 4 alusel selliselt, et need lõppeksid kuue kuu möödumisel pärast 1. augustit 2014.

Anne-Lii Lillbok
676 2629

01.08.2014