Ukraina triikimislaudade impordi suhtes ei kehti enam dumpinguvastased meetmed, Hiina suhtes kehtestati meetmed uuesti

Nõukogu rakendusmäärusega nr 695/2013 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit triikimislaudade impordi suhtes ning tunnistati kehtetuks Ukrainast pärit triikimislaudade impordi suhtes kehtivad dumpinguvastased meetmed.


Lõplik dumpinguvastane tollimaks kehtib Hiinast pärit sellistele triikimislaudadele (sh varrukalaudadele ja triikimislaudade tugijalgadele, triikimispindadele ja triikraua alusrestidele), mis on kas tugijalgadel või ilma, auru sisseimamisega ja/või kuumuti ja/või puhuriga või ilma ning mis klassifitseeritakse järgmiste CN-koodide alla: ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 00, ex 732399 00, ex 8516 79 70 ja ex 8516 90 00.

Alates 24. juulist 2013 ei kehti enam Ukrainast pärit triikimislaudade impordi suhtes määrusega 452/2007 kehtestatud dumpinguvastased meetmed.

Anne-Lii Lillbok
676 2629

23.07.2013