Hiina päikesepaneelide impordist

6. augustil 2013 jõustus komisjoni otsus 2013/423/EL, millega seoses muudeti Hiinast pärit päikesepaneelidele ja nende põhikomponentidele ajutise dumpinguvastase tollimaksu kehtestanud määrust 513/2013.


Otsuse lisas loetletud äriühingud on vabastatud dumpinguvastasest tollimaksust, kui äriühing on päikesepaneelid ja nende põhikomponendid tootnud, lähetanud ja nende eest arve esitanud ise või otsuse lisas loetletud äriühingu vahendusel kas tema liidus asuvale seotud äriühingule või esimesele sõltumatule kliendile, kes tegutseb importijana ja lubab kaubad liidus vabasse ringlusse.

Imporditavate toodetega peab kaasas olema ja tollile tuleb esitada faktuurarve ning ekspordikohustuse sertifikaat. Tollis deklareeritud kaubad peavad vastama täpselt faktuurarves toodud kirjeldusele. Faktuurarve peab sisaldama vähemalt määruse 513/2013 II lisas nimetatud andmeid ning ekspordikohustuse sertifikaat peab vastama määruse 513/2013 III lisale.
Äriühingud, kelle hinnakohustused on heaks kiidetud ja kes on loetletud eelnimetatud otsuse lisas, peavad väljastama faktuurarve ka tehingute eest, mis ei ole vabastatud dumpinguvastasest tollimaksust. Kõnealune faktuurarve peab sisaldama vähemalt määruse 513/2013 IV lisas nimetatud andmeid.

Ülalnimetatud õigusaktid leiab

  • otsusest 2013/423/EL, millega kiideti heaks pakutud hinnakohustus
  • määrusest 513/2013, millega kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina päikesepaneelidele ja nende põhikomponentidele
  • määrusest 748/2013, millega muudeti määrust 513/2013

Maksu- ja Tolliameti teate ajutise dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise kohta leiab siit.

Anne-Lii Lillbok
TKO tollitalituse peaspetsialist
676 2629
 
16.09.2013

 

24.02.2016