Alates 8. septembrist 2013 kehtib Indiast pärit roostevaba terastraadi impordile lõplik tasakaalustav tollimaks

Nõukogu rakendusmäärusega nr 861/2013 kehtestati lõplik tasakaalustav tollimaks Indiast pärit roostevaba terastraadi impordile, mis sisaldab:


  • vähemalt 2,5 massiprotsenti või rohkem niklit, välja arvatud traat, mis sisaldab 28 massiprotsenti või rohkem, kuid mitte üle 31 massiprotsendi niklit ja 20 massiprotsenti või rohkem, kuid mitte üle 22 massiprotsendi kroomi,
  • alla 2,5 massiprotsendi niklit, välja arvatud traat, mis sisaldab 13 massiprotsenti või rohkem, kuid mitte üle 25 massiprotsendi kroomi, ja 3,5 massiprotsenti või rohkem, kuid mitte üle 6 massiprotsendi alumiiniumi.

Kõnealune toode klassifitseeritakse CN-koodide 7223 00 19 ja 7223 00 99 alla ning lõplikud tasakaalustava tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

Tagatiseks antud summad, mis ületavad lõplikud tasakaalustava tollimaksu määrad, vabastatakse.

Vaata lisaks teadet Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes kehtiva ajutise dumpinguvastase ja tasakaalustava tollimaksu kohta.

Anne-Lii Lillbok
676 2629

12.09.2013