Alates 6. juunist 2013 kohaldatakse Hiinast pärit kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (päikesepaneelid) impordi suhtes ajutist dumpinguvastast tollimaksu

Komisjoni määrusega nr 513/2013 kehtestati ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite või paneelide impordi suhtes. Samuti kehtib ajutine dumpinguvastane tollimaks nende elementide ja plaatide impordile, mille paksus ei ületa 400 mikromeetrit ja mida kasutatakse kristalsest ränist fotoelektrilistes moodulites või paneelides.


Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga on hõlmatud CN-koodid ex 3818 00 10, ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ja ex 8541 40 90.

Eelnevalt nimetatud tooted lubatakse Euroopa Liidus vabasse ringlusse tagatise esitamisel ajutise dumpinguvastase tollimaksu summa ulatuses.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksu määr on kuni 5. augustini 2013 kõikide äriühingute impordi suhtes 11,8%. Alates 6. augustist 2013 ajutise dumpinguvastase tollimaksu määrad suurenevad ning äriühingute impordi suhtes hakkavad kehtima erineva suurusega määrad.

Ajutisi dumpinguvastaseid tollimakse kohaldatakse kuue kuu vältel ning maksumäärad leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Ajutise dumpinguvastase tollimaksuga ei ole hõlmatud järgmised tooteliigid:

  • päikeselaadijad, mis koosnevad vähem kui kuuest elemendist, on kaasaskantavad ja varustavad seadmeid elektriga või laevad akusid
  • kilest fotoelektrilised tooted
  • kristalsest ränist fotoelektrilised tooted, mis on püsivalt integreeritud elektriseadmetesse, kui elektriseadmete funktsioon ei ole energia tootmine ning kui need elektriseadmed kasutavad integreeritud kristalsest ränist fotoelektrilisest elemendist saadavat elektrit.

Kuna alates 6. juunist 2013 pakuvad ajutised dumpinguvastased tollimaksud kaitset dumpinguhinnaga impordi eest, siis sellest kuupäevast enam importi ei registreerita.

Vaata lisaks teadet kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide registreerimise kohta.

Anne-Lii Lillbok
676 2629

07.06.2013