Alates 16. maist 2013 kehtivad Hiinast pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes lõplikud dumpinguvastased tollimaksud

Nõukogu rakendusmäärusega nr 412/2013 kehtestati lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes.

Tooted, millele kehtib lõplik dumpinguvastane tollimaks, klassifitseeritakse järgmiste CN-koodide alla: ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 ja ex 6912 00 90.

Äriühingutele kindlaks määratud individuaalseid dumpinguvastase tollimaksu määrasid kohaldatakse tingimusel, et tollile esitatakse määruse lisas sätestatud nõuetele vastav kehtiv faktuurarve. Kui sellist arvet ei esitata, kohaldatakse kõigi muude äriühingute suhtes kehtestatud tollimaksumäära.

Dumpinguvastase tollimaksu määrad leiab lisaks määrusele ka ETT-st.

Dumpinguvastased tollimaksud ei kehti keraamilistele nugadele, keraamilistele maitseainetopsidele või vürtsijahvatitele ja nende keraamilistele jahvatavatele osadele, keraamilistele koorijatele, keraamilistele noateritajatele ja pitsa või leiva küpsetamiseks kasutatavate teatavatele keraamilistele kordieriidist küpsetuskividele.
Summad, mis on tagatiseks antud ajutise dumpinguvastase tollimaksuna vastavalt määrusele nr 1072/2012, nõutakse lõplikult sisse. Tagatiseks antud summad, mis ületavad lõpliku dumpinguvastase tollimaksu määra, vabastatakse.

Vaata lisaks teadet Hiinast pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtiva ajutise dumpinguvastase tollimaksu kohta.

Anne-Lii Lillbok
676 2629
 
16.05.2013