Import

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
0100 (191.97 KB, PDF) Kauba vabasse ringlusse lubamine samaaegse edasitoimetamisega eriterritooriumile 14.11.2017
0700 (210.86 KB, PDF) Kauba vabasse ringlusse lubamine ladustamiseks üheaegselt aktsiisi- ja maksulaos 15.11.2017
4000 (196.63 KB, PDF) Kauba vabasse ringlusse lubamine 13.11.2017
4200 (216.16 KB, PDF) Kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuta edasitoimetamiseks teise liikmesriiki 14.11.2017
4500 (216.52 KB, PDF) Kauba vabasse ringlusse lubamine ladustamiseks kas aktsiisi- või maksulaos 14.11.2017
4900 (136.16 KB, PDF) Ühenduse kauba kodumaiseks kasutamiseks lubamine kaubavahetuse raames, mis toimub ühenduse tolliterritooriumi osade vahel või kauba vabasse ringlusse lubamine ühenduse ja nende riikide vahelise kaubanduse raames, millega ühendus on loonud tolliliidu 14.11.2017
6121 (53.39 KB, PDF) Kauba taassissevedu pärast välistöötlemist 17.05.2007
6122 (51.35 KB, PDF) Kauba taassissevedu pärast tekstiilitoote välistöötlemist 17.05.2007
6123 (287.75 KB, PDF) Kauba taassissevedu pärast ajutist eksporti 18.03.2019
6321 (26.79 KB, PDF) Pärast välistöötlemist kauba vabasse ringlusse lubamine samaaegse edasitoimetamisega teise liikmesriiki 27.03.2012
6322 (26.68 KB, PDF) Pärast tekstiilitoodete välistöötlemist kauba vabasse ringlusse lubamine samaaegse edasitoimetamisega teise liikmesriiki 27.03.2012
6323 (202.63 KB, PDF) Pärast ajutist eksporti kauba vabasse ringlusse lubamine samaaegse edasitoimetamisega teise liikmesriiki 18.03.2019
6821 (24.17 KB, PDF) Pärast välistöötlemist kauba vabasse ringlusse lubamine üheaegse kauba suunamisega tolliladustamisest erinevale ladustamise protseduurile 17.05.2007
6822 (10.22 KB, PDF) Välistöötlemise eesmärgil tagasitoomiseks ajutiselt eksporditud tekstiilitoote taassissevedu tingimusel, et kaup suunatakse tolliladustamisest erinevale ladustamise protseduurile 17.05.2007
18.03.2019