Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatus alates 01.01.2021

Muudetakse deklaratsiooni liigi (lahter 1A) ja lähte- ja sihtriigi (lahter 15A/17A) seose reeglit. Muudatused on ära toodud punasega.

Eksport
Deklaratsiooni liik (lahter 1A) Sihtriigi tähis ekspordil (lahter 17A)
CO BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, GR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, GB, QR, XI (NB! Kustutatud GB)
EU NO, LI, CH, IS, TR, MK, GB
EX Muud riigid (v.a CO ja EU riigid), QS, AD, SM, DE*, IT*

Import
Deklaratsiooni liik (lahter 1A) Lähteriigi tähis impordil (lahter 15A)
CO BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, GR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, GB, QR, XI (NB! Kustutatud GB)
EU NO, LI, CH, IS, TR, MK, GB
IM Muud riigid (v.a CO ja EU riigid), QS, AD, SM

* Kasutatakse kaupade ekspordil Helgolandi ja Livignosse

XI – Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)
 

22.12.2020