Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 11. ja 14. detsembrist 2019

Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis Complex uuendatakse alates 11. detsembrist 2019 veterinaaralaste impordi lisadokumentide elektroonse kontrolli süsteemi.

Alates 11. detsembrist 2019 (pärast ajavahemikus kl 21–24 toimuvat katkestust) muutub lisadokumendi (C640, C678, N853) viitenumbri märkimise viis. Edaspidi tuleb lahtrisse „44AB – Viide“ dokumendi number sisestada kujul:

dokumendi tüüp.riigikood.aasta.number (mis on 7 märki)

Näide

CVEDP.EE.2019.1234567 või
CHEDP.EE.2019.1234567

Alates 14. detsembrist 2019 muutuvad veterinaardokumentide nimetused ja tüübid:

ETT kood Kuni 14. detsembrini 2019 Alates 14. detsembrist 2019
Dokumendi tüüp Dokumendi nimetus Dokumendi tüüp Dokumendi nimetus
N853 CVEDP Ühine veterinaaralane sisenemisdokument (CVED) vastavalt määrusele (EÜ) nr 136/2004, kasutatakse kaupade veterinaarkontrolli läbiviimisel. CHED-P Ühtne sisseveodokument toodete jaoks (CHED-P) (nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1715 (ELT L 261) II lisa 2. osa B-jaos)
C640 CVEDA Ühine veterinaaralane sisenemisdokument (CVED) vastavalt määrusele (EÜ) nr 282/2004, kasutatakse loomade veterinaarkontrolli läbiviimisel CHED-A Ühtne sisseveodokument loomade jaoks (CHED-A) (nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1715 (ELT L 261) II lisa 2. osa A-jaos
C678 CED Ühine sisenemisdokument (ÜSD) (näidisvorm on esitatud määruse (EÜ) nr 669/2009 (ELT L 194) II lisas) CHED-D Ühtne sisseveodokument mitteloomse sööda ja toidu jaoks (CHED-D) (nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1715 (ELT L 261) II lisa 2. osa D-jaos)

 

Enne 14. detsembrit 2019 väljastatud veterinaardokument kehtib dokumendis märgitud kuupäevani.

Kui impordi tollideklaratsiooni (sisaldab eelnimetatud lisadokumentide andmeid) esitamisel esineb tõrkeid, siis võtke palun ühendust tollideklaratsioonil märgitud aktsepteerimise tolliasutusega. Väljaspool aktsepteerimise tolliasutuse tööaega pöörduge palun Muuga või Sillamäe teeninduskoha poole.

16.12.2019