Tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Complex muudatused alates 12. aprillist 2018 (täiendatud 18.04.2018)

Veterinaariaalaste dokumentide (C640, C678, N853) elektroonne kontroll
Märkus (lisatud 18.04.2018):

* Muudatus jäi välja. 
 

18.04.2018