Tariifikvootide eraldamisest 2017/2018. aastavahetusel

Tuletame meelde, et tariifikvoote ei eraldata Euroopa Liidu Brüsselis asuvate institutsioonide puhkepäevadel.

31. detsembrini 2017 aktsepteeritud tollideklaratsioonidega taotletud kvoote eraldab DG TAXUD 4. jaanuaril 2018.

10. jaanuaril 2018 eraldab DG TAXUD esimest korda 2018 aktsepteeritud tollideklaratsioonidega taotletud kvoote.

Vastavalt liidu tolliseadustiku rakenduseeskirjade artikli 49 punkti 3 kohaselt käsitatakse 1., 2. või 3. jaanuaril aktsepteeritud vabasse ringlusse lubamise deklaratsioone sama aasta 3. jaanuaril aktsepteeritutena.

Täiendavate küsimuste korral saab abi: kvoot@emta.ee.

06.11.2017